Väikeettevõtete indeks
2019

Väikeettevõtted pole mitte ainult Euroopa majanduse alustalaks, vaid äärmiselt olulised ka kohaliku majanduse seisukohalt. Nad ulatuvad sügavale kogukondade südametesse, suurendavad sotsiaalset mobiilsust, kasvatavad konkurentsi ning loovad ühenduslülisid linna- ja maapiirkondade vahel. Kuna väikeettevõtted on paindlikumad, on nad tihtipeale suurfirmadest ees ning suudavad reageerida kiiremini muutuvatele tarbijasoovidele, turunõudlusele ja uutele trendidele.

Mitmed ettevõtjad üle Euroopa on haaranud ohjad enda kätte ning käivitanud palju idufirmasid, mis on valmis konkureerima vanade tegijatega. Kuid mõned riigid ja linnad soodustavad väikeettevõtlust rohkem kui teised. SumUpi väikeettevõtete indeks näitab ära, millised Euroopa linnad on kõige ettevõtjasõbralikumad. Kirjeldame väikeettevõtete praegust olukorda suurimates linnades üle Euroopa. Tabelis on ära toodud ka kinnisvara puudutavad andmed ning kolmandate osapoolte algatused ja toetused.

„Kui ambitsioonikad talendid väsivad ebatõhusast bürokraatiast ja hierarhiast, hakkavad nad investeerima oma ettevõtmistesse, mis suudavad kiiresti reageerida ja kohaneda ning on kliendikesksemad,” lausus Marc Alexander Christ, SumUpi kaasasutaja. „Meie SumUpis teame, et ettevõtte alustamise või kasvatamisega seotud takistuste ületamine nõuab jätkupidevust ja motivatsiooni. Maksete aktsepteerimise kiirus ja lihtsus ei tohiks olla selliste takistuste hulgas. Aitame keskenduda väikeettevõtjal oma põhitegevusele, pakkudes talle muretuid ja läbipaistvaid makselahendusi."

Legend

Väikeettevõtted

🛍 Poed

☕ Kohvikud ja baarid

🍴 Restoran

💼 Oskustööpne

💅 Ilusalong

🚖 Takso

Asustustihedus

👪 Elaniku kohta

📍 km² kohta

Üürimine ja kinnisvara

🔑 Saadavus

💵 Hind

Riigipoolsed toetused

💰 Toetusrahad

⚖ Maksud

🚀 Algatused

📈 Investeeringud

Asukoht: Väikeettevõtted Asustustihedus Üürimine ja kinnisvara Riigipoolsed toetused
# Linn Riik Suurus Elanike arv 🛍 🍴 💼 💅 🚖 👪 📍 🔑 💵 💰 🚀 📈 Kogusumma
1 Valencia Hispaania 135 792,055 3.00 9.36 9.00 6.45 8.00 7.73 6.00 9.27 7.09 7.09 9.16 5.18 5.08 5.05 10.00
2 Madrid Hispaania 606 3,198,645 9.64 9.91 9.82 9.27 9.64 9.82 4.91 8.91 9.73 3.00 9.16 5.18 8.98 5.05 9.91
3 Viin Austria 415 1,867,582 9.27 9.18 9.27 8.36 9.09 8.64 4.18 7.82 9.64 3.36 9.25 5.18 9.35 3.18 9.82
4 Berliin Saksamaa 1,030 3,520,031 9.82 9.64 9.73 9.55 9.82 9.27 3.91 6.27 9.82 3.18 6.63 3.18 9.72 6.93 9.73
5 Barcelona Hispaania 101 1,611,010 6.91 9.73 9.55 7.36 9.27 9.36 6.36 9.64 8.91 2.82 9.16 5.18 8.42 5.05 9.64
6 Varssavi Poola 517 1,744,735 8.64 7.18 7.64 9.82 8.73 9.64 5.09 7.00 8.73 5.91 1.84 9.00 8.24 0.00 9.55
7 Essen Saksamaa 210 582,624 9.45 5.00 7.09 9.00 7.91 2.64 8.82 8.82 6.82 7.27 6.63 3.18 3.60 6.93 9.45
8 Ateena Kreeka 412 664,046 9.36 8.00 8.00 2.09 4.64 9.73 9.64 8.36 4.55 8.55 7.75 3.55 9.26 2.88 9.36
9 Praha Tšehhi Vabariik 496 1,280,508 7.45 8.91 8.91 9.73 9.73 8.82 6.27 6.64 8.27 4.91 2.88 9.00 7.77 1.20 9.27
10 Birmingham Ühendkuningriik 599 1,085,810 8.73 9.09 6.09 8.73 9.36 5.09 5.73 5.09 8.00 4.36 4.94 9.00 9.07 9.51 9.18
11 Glasgow Šotimaa 265 1,209,143 4.91 8.09 5.27 5.91 7.00 8.45 2.82 6.18 8.36 5.27 4.94 9.00 7.96 9.51 9.09
12 Düsseldorf Saksamaa 224 612,178 8.91 6.09 8.09 9.09 8.18 4.91 8.55 8.73 7.27 4.64 6.63 3.18 6.20 6.93 9.00
13 Hamburg Saksamaa 747 873,062 9.73 8.45 9.36 9.18 9.55 7.82 9.09 5.45 8.09 2.73 6.63 3.18 8.79 6.93 8.91
14 Sevilla Hispaania 141 698,040 3.64 9.55 8.36 4.36 5.91 7.09 5.91 9.00 6.36 6.55 9.16 5.18 3.41 5.05 8.82
15 Duisburg Saksamaa 233 491,231 8.36 3.82 5.82 8.27 7.73 1.82 8.36 7.18 6.09 8.00 6.63 3.18 2.48 6.93 8.73
16 Pariis Prantsusmaa 105 10,460,118 9.91 9.82 10.00 9.91 9.91 9.91 1.55 9.91 10.00 1.27 2.69 1.45 9.81 8.02 8.64
17 London Ühendkuningriik 1,738 8,135,667 10.00 10.00 9.91 10.00 10.00 10.00 3.18 7.27 9.91 0.00 4.94 9.00 10.00 9.51 8.55
18 Napoli Itaalia 117 972,130 1.64 6.91 7.45 2.73 7.09 6.73 2.18 8.18 7.55 6.64 7.47 6.00 9.54 2.48 8.45
19 Zürich Šveits 88 1,354,140 7.18 4.82 7.55 9.64 7.36 8.55 3.45 9.45 9.27 1.09 - 9.09 7.40 9.70 8.36
20 Milano Itaalia 182 1,348,707 8.00 9.00 9.45 3.73 8.55 8.73 4.73 9.36 8.45 2.09 7.47 6.00 9.63 2.48 8.27
21 München Itaalia 1,508 2,869,113 9.55 8.27 9.09 8.18 9.18 7.91 9.18 7.91 7.64 1.73 6.63 3.18 8.89 6.93 8.18
22 Rooma Saksamaa 385 707,150 7.82 9.27 9.64 3.45 9.45 9.18 2.64 2.45 9.55 2.64 7.47 6.00 9.91 2.48 8.18
23 Torino Itaalia 130 888,683 3.36 5.55 7.36 3.18 7.82 5.64 2.45 7.73 7.18 6.73 7.47 6.00 8.33 2.48 8.00
24 Bukarest Rumeenia 285 1,912,515 6.00 4.27 6.73 3.27 2.45 9.45 2.27 7.36 8.18 9.09 2.13 9.36 9.16 3.67 7.91
25 Liverpool Ühendkuningriik 200 552,267 3.73 8.82 4.91 7.91 8.91 5.36 6.91 7.64 5.45 5.36 4.94 9.00 7.03 9.51 7.82
26 Dortmund Saksamaa 280 586,181 9.09 3.73 6.18 7.45 6.82 2.91 7.73 6.55 6.91 6.27 6.63 3.18 3.69 6.93 7.73
27 Stockholm Rootsi 382 1,562,136 6.73 7.82 7.82 7.64 8.09 9.09 3.00 6.09 9.18 1.82 3.06 6.36 8.05 9.90 7.64
28 Köln Saksamaa 1,627 1,060,582 8.82 7.36 8.55 8.45 9.00 4.64 5.64 1.82 8.64 3.45 6.63 3.18 7.59 6.93 7.55
29 Frankfurt Ungari 2,538 2,587,904 8.45 7.73 8.82 7.82 8.82 6.00 7.82 7.09 7.73 2.18 6.63 3.18 7.22 6.93 7.45
30 Budapest Saksamaa 314 732,688 9.18 6.00 8.27 3.55 4.73 8.91 1.45 1.36 9.45 7.91 3.25 1.55 7.96 2.68 7.45
31 Brüssel Belgia 1,517 1,550,299 5.73 7.64 8.73 5.09 7.18 4.82 1.73 1.45 9.36 3.82 10.00 3.36 7.68 3.37 7.27
32 Kraków Poola 327 755,471 6.36 5.73 4.36 7.09 6.36 8.36 5.00 5.27 6.00 7.64 1.84 9.00 4.80 0.00 7.18
33 Sofia Bulgaaria 492 590,336 7.00 4.45 5.45 2.64 3.55 9.09 7.27 4.09 3.82 9.55 3.72 10.00 7.12 1.59 7.09
34 Leipzig Saksamaa 196 560,472 8.18 4.64 5.36 5.82 5.00 3.09 6.18 6.91 6.64 6.91 6.63 3.18 3.32 6.93 7.00
35 Marseille Prantsusmaa 1,732 1,559,789 4.36 5.82 7.73 5.36 7.64 5.91 1.36 1.18 9.09 5.45 2.69 1.45 5.18 8.02 6.91
36 Dresden Saksamaa 298 543,825 7.36 3.91 4.73 6.09 5.45 2.36 5.55 4.91 6.45 7.18 6.63 3.18 3.04 6.93 6.82
37 Lyon Prantsusmaa 1,171 1,551,108 5.18 7.00 8.64 6.73 8.64 4.27 1.82 1.55 9.00 4.00 2.69 1.45 4.99 8.02 6.73
38 Edinburgh Šotimaa 125 482,005 7.55 7.91 5.91 4.82 6.27 6.64 8.27 9.09 5.00 2.91 4.94 9.00 6.94 9.51 6.64
39 Bochum Saksamaa 145 364,742 6.55 2.18 2.91 7.27 4.27 1.45 6.82 6.82 5.09 8.82 6.63 3.18 1.84 6.93 6.55
40 Amsterdam Holland 1,140 821,752 8.55 8.55 8.45 5.55 5.27 7.00 6.64 2.27 8.55 1.36 8.13 5.18 8.70 7.33 6.45
41 Lissabon Portugal 84 504,718 4.73 9.45 9.18 9.45 4.45 8.00 9.27 9.55 4.27 3.64 3.16 6.45 8.61 3.08 6.36
42 Dublin Iirimaa 318 544,107 5.82 8.36 6.64 6.18 7.55 9.55 9.45 8.00 5.64 1.18 2.22 5.18 8.52 9.60 6.27
43 Katowice Poola 165 302,397 7.73 3.18 1.91 9.36 6.18 4.45 9.55 8.55 2.09 9.64 1.84 9.00 1.28 0.00 6.18
44 Manchester Ühendkuningriik 630 256,984 6.27 8.73 6.55 8.91 8.45 4.55 9.82 3.27 2.27 3.73 4.94 9.00 9.44 9.51 6.09
45 Kopenhaagen Taani 607 605,366 8.09 8.64 8.18 8.64 8.36 6.18 8.64 4.36 7.00 1.55 7.56 6.18 0.00 7.53 6.00
46 Leeds Ühendkuningriik 488 474,632 6.82 8.18 4.82 7.73 6.64 2.82 7.45 3.64 4.91 4.09 4.94 9.00 8.14 9.51 5.91
47 Leicester Ühendkuningriik 225 443,760 8.27 5.91 3.64 6.82 5.18 1.91 7.91 6.45 4.64 5.55 4.94 9.00 6.57 9.51 5.82
48 Poznań Poola 262 540,365 5.00 2.27 2.55 8.09 7.27 7.55 6.09 5.64 4.73 8.09 1.84 9.00 4.06 0.00 5.73
49 Nürnberg Saksamaa 374 509,975 7.09 5.64 6.91 6.64 7.45 2.55 6.73 4.45 6.27 4.73 6.63 3.18 4.43 6.93 5.64
50 Stuttgart Saksamaa 292 310,492 9.09 6.64 7.91 8.55 8.27 3.45 9.91 7.45 4.00 3.09 6.63 3.18 6.38 6.93 5.55
51 Toulouse Prantsusmaa 811 879,683 5.64 5.18 7.18 5.00 6.91 7.55 3.64 2.09 7.82 5.00 2.69 1.45 4.06 8.02 5.45
52 Málaga Hispaania 395 561,435 2.55 7.55 7.27 4.45 4.36 7.27 4.64 3.00 5.55 6.09 9.16 5.18 3.60 5.05 5.36
53 Bristol Ühendkuningriik 144 535,907 7.27 7.27 4.27 6.91 5.82 3.55 6.55 8.64 5.36 2.55 4.94 9.00 7.31 9.51 5.27
54 Cardiff Ühendkuningriik 102 335,145 7.64 6.73 4.00 5.64 5.36 4.09 8.91 9.18 3.00 4.27 4.94 9.00 5.92 9.51 5.18
55 Riia Läti 304 640,527 5.36 4.18 3.55 1.55 3.09 6.55 3.09 3.73 5.82 8.73 9.63 6.64 0.00 2.58 5.09
56 Haag Holland 114 1,022,256 6.64 4.00 5.55 4.73 4.00 2.55 1.91 8.27 8.82 2.45 8.13 5.18 5.55 7.33 5.00
57 Łódź Poola 293 696,708 6.09 2.09 2.18 2.55 2.91 8.18 3.36 4.64 5.73 9.36 1.84 9.00 2.86 0.00 4.91
58 Alicante Hispaania 202 227,415 5.45 6.45 5.73 4.18 2.64 5.45 9.36 5.73 2.00 8.27 9.16 5.18 2.11 5.05 4.82
59 Wakefield Ühendkuningriik 339 340,800 5.36 6.82 2.00 7.18 5.73 0.00 7.36 3.55 3.18 7.00 4.94 9.00 - 9.51 4.73
60 Helsingi Soome 680 631,695 6.45 6.36 5.18 5.18 6.09 5.27 4.55 2.18 7.36 2.00 9.53 6.64 6.47 8.12 4.64
61 Antwerpen Belgia 204.5 718,730 4.18 5.45 6.45 4.27 4.55 1.36 2.36 4.73 7.45 5.09 10.00 3.36 5.82 3.37 4.55
62 Bremen Saksamaa 405 557,464 6.18 3.00 5.09 6.36 6.73 1.55 4.45 2.73 6.55 5.82 6.63 3.18 3.88 6.93 4.45
63 Vilnius Leedu 401 544,386 2.64 2.73 3.18 1.64 1.91 5.73 2.00 1.64 5.18 8.18 3.44 9.55 5.27 3.87 4.36
64 Bilbao Hispaania 18 351,355 4.00 7.45 4.45 5.27 5.09 6.45 8.00 9.73 3.55 4.55 9.16 5.18 1.74 5.05 4.27
65 Genova Itaalia 244 585,128 5.09 6.18 6.36 2.45 4.82 4.00 3.27 4.55 5.27 6.18 7.47 6.00 5.45 2.48 4.18
66 Oslo Norra 454 634,293 4.64 4.91 6.09 8.00 6.55 6.09 4.82 3.09 6.73 1.64 - 6.18 6.01 7.43 4.09
67 Sheffield Ühendkuningriik 167 255,755 3.45 6.55 3.00 7.55 4.91 3.91 8.45 5.91 2.18 5.73 4.94 9.00 6.85 9.51 4.00
68 Palermo Itaalia 159 674,085 1.91 2.91 3.91 2.18 3.00 1.64 0.00 2.36 5.91 7.73 7.47 6.00 7.49 2.48 3.91
69 Hannover Saksamaa 218 259,749 5.91 4.36 5.64 6.27 6.45 3.27 9.00 5.55 3.27 5.64 6.63 3.18 4.62 6.93 3.82
70 Murcia Hispaania 1 437,665 1.09 2.64 2.09 3.91 1.82 3.73 1.18 10.00 4.36 8.36 9.16 5.18 1.93 5.05 3.73
71 Palma de Mallorca Hispaania 209 402,045 3.82 7.09 7.00 3.82 3.27 7.36 7.09 5.82 3.91 4.18 9.16 5.18 3.78 5.05 3.64
72 Bielefeld Saksamaa 257 333,090 5.55 1.82 2.27 4.64 3.18 1.18 5.18 3.36 4.45 8.45 6.63 3.18 1.74 6.93 3.55
73 Thessaloniki Kreeka 112 315,196 3.09 3.55 3.82 3.00 1.73 6.27 5.27 6.36 1.82 9.45 7.75 3.55 5.64 2.88 3.45
74 Córdoba Hispaania 1,255 328,325 1.18 5.09 3.27 3.64 2.82 3.64 2.73 0.00 2.91 10.00 9.16 5.18 1.09 5.05 3.36
75 Las Palmas Hispaania 101 381,270 3.27 3.27 4.55 2.91 2.55 8.09 5.82 8.45 3.64 6.00 9.16 5.18 2.48 5.05 3.27
76 Tallinn Eesti 159 426,538 2.27 2.55 2.64 1.82 1.45 5.82 2.55 3.91 4.09 6.82 9.44 9.64 4.25 10.00 3.18
77 Göteborg Rootsi 204 581,821 4.55 3.64 4.18 4.00 4.18 7.18 3.82 5.36 6.18 3.55 3.06 6.36 4.71 9.90 3.09
78 Gdańsk Poola 262 219,072 4.09 3.09 2.45 8.82 3.73 7.64 9.73 5.18 1.55 7.82 1.84 9.00 2.48 0.00 3.00
79 Szczecin Poola 310 404,461 4.82 1.64 1.36 6.00 2.27 6.82 5.36 3.45 3.09 9.18 1.84 9.00 1.56 0.00 2.91
80 Bratislava Slovakkia 530 424,428 7.91 5.36 5.00 3.09 3.91 5.55 7.55 2.55 3.73 6.45 0.00 9.00 5.36 1.30 2.82
81 Rotterdam Holland 319 307,001 4.45 4.73 4.09 5.73 3.36 5.18 7.18 2.91 4.82 2.36 8.13 5.18 6.29 7.33 2.73
82 Coventry Ühendkuningriik 81 325,949 1.73 4.55 1.73 7.00 4.09 3.82 4.36 7.55 2.82 1.91 4.94 9.00 4.90 9.51 2.64
83 Timișoara Rumeenia 131 306,462 1.27 1.27 1.18 1.27 1.09 8.27 4.09 5.00 1.73 9.73 2.13 9.36 3.23 3.67 2.55
84 Firenze Itaalia 102 382,533 1.82 6.27 6.82 2.82 6.00 3.36 4.00 6.73 3.36 4.45 7.47 6.00 6.75 2.48 2.45
85 Cluj-Napoca Rumeenia 180 303,047 2.18 2.00 1.82 1.45 1.36 6.91 4.27 3.82 1.64 9.27 2.13 9.36 4.15 3.67 2.36
86 Nice Prantsusmaa 744 941,777 2.45 4.09 6.27 4.09 5.55 2.27 1.09 1.27 7.91 3.27 2.69 1.45 3.13 8.02 2.27
87 Utrecht Holland 99 171,620 3.55 2.36 2.36 5.45 2.00 2.09 8.18 6.00 2.36 2.27 8.13 5.18 4.34 7.33 2.18
88 Bologna Itaalia 180 387,515 2.91 5.27 4.64 2.36 5.64 3.27 3.73 4.27 3.45 5.18 7.47 6.00 6.66 2.48 2.09
89 Lublin Poola 147 157,574 2.73 1.36 1.27 4.55 2.36 5.00 8.09 4.18 1.18 8.91 1.84 9.00 1.37 0.00 2.00
90 Plovdiv Bulgaaria 102 343,424 2.09 1.45 1.64 1.18 1.55 4.36 2.09 4.00 1.91 9.91 3.72 10.00 2.67 1.59 1.91
91 Nikosia Küpros 111 330,000 3.18 1.91 3.36 1.36 2.18 2.18 2.91 4.82 2.73 7.36 9.34 9.73 1.56 3.97 1.82
92 Ljubljana Sloveenia 164 279,631 2.45 3.45 2.73 2.00 1.64 4.18 3.55 3.18 2.55 6.36 9.72 9.00 4.62 2.98 1.73
93 Varna Bulgaaria 238 162,170 1.36 1.55 1.55 1.73 1.18 6.36 6.45 2.00 1.09 9.82 3.72 10.00 2.21 1.59 1.64
94 Kaunas Leedu 157 295,269 1.55 1.27 1.45 1.09 1.27 3.00 1.27 1.73 2.45 8.64 3.44 9.55 2.95 3.87 1.55
95 Bydgoszcz Poola 176 166,712 2.00 1.09 1.09 4.91 3.45 4.73 7.00 2.82 1.27 9.00 1.84 9.00 1.19 0.00 1.45
96 Bari Itaalia 203 325,271 1.45 2.82 2.82 2.27 3.82 1.09 1.64 1.91 2.64 7.55 7.47 6.00 5.73 2.48 1.36
97 Luxembourg Luksemburg 51 114,303 2.82 1.73 3.73 1.91 2.09 2.73 8.73 8.09 1.36 1.45 9.81 3.64 6.10 5.15 1.27
98 Bonn Saksamaa 1,295 318,809 3.91 2.45 3.45 6.55 3.64 1.73 5.45 1.09 4.18 4.82 6.63 3.18 2.67 6.93 1.18
99 Brno Tšehhi Vabariik 230 195,424 4.27 3.36 3.09 3.36 2.73 2.09 7.64 2.64 1.45 7.45 2.88 9.00 2.76 1.20 1.09
100 Valletta Malta 1 5,730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 10.00 9.82 0.00 3.91 - 0.00 2.02 8.22 0.00

Metoodika

SumUpi väikeettevõtete indeks 2019 kirjeldab Euroopa väikeettevõtete praegust olukorda. Oleme Euroopa väikeettevõtlusest ülevaate saamiseks analüüsinud nelja olulisemat kategooriat ning väikeettevõtete indeks 2019 koosneb seega järgmistest osadest.

  • Väikeettevõtlus – väikeettevõtete tüübid ja koguarv linna kohta.
  • Asustustihedus – väikeettevõtete arv elanike ja km² kohta.
  • Üürimine ja kinnisvara – jaekaubanduspindade saadavus ja üürihinnad.
  • Väline tugi – rahalised meetmed ja toetused väikeettevõtluse edendamiseks.

Hinne

Selleks, et linnad indeksi pingeritta seada, teenis iga linn iga kategooria eest hinde. Kategooriate hinded liideti kokku ja summa moodustas väikeettevõtte koguhinde. Hindamissüsteemis kasutatakse kaht erinevat liiki tegureid.

  • Positiivsed tegurid: mida suurem väärtus, seda kõrgem on hinne. (poed, kohvikud/baarid, restoranid, meistrimehed, ilusalongid, taksod, elanike kohta, km² kohta, saadavus, Euroopa Liidu toetused, algatused, investeeringud)
  • Negatiivsed tegurid: mida suurem väärtus, seda madalam hinne. (hind, maksud)

Otseste tegurite puhul järjestati iga linna tulemused kõrgeimast madalamani ning seejärel anti linnale võrdeline osa maksimumhindest (10), mis arvutati valemiga „[1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1]”, kus C on linn ja „*9+1” on lisatud selleks, et saada normaliseeritud hinded (0 kuni 10).

Kaudsete tegurite puhul järjestati iga linna tulemused madalaimast kõrgemani ning seejärel anti linnale võrdeline osa maksimumhindest (10), mis arvutati valemiga „1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1”, kus C on linn ja „*9+1” on lisatud selleks, et saada normaliseeritud hinded (0 kuni 10).

Pingerida

Kui hinded olid arvutatud, arvutati koht üldises pingereas. Kriteeriumitel olid järgmised osakaalud: väikeettevõtlus (35%), asustustihedus (15%), üür ja kinnisvara (35%), väline tugi (15%). Niimoodi saadi üldhinne.

Kui üldhinne oli saadud, kohandati skaalat, et tulemused standardiseerida ja seada need vahemikku 1 kuni 10. Selleks seati lõpphinded pingeritta ning anti 0 madalaimale väärtusele ja 10 kõrgeimale väärtusele ning proportsionaalsed hinded ülejäänud väärtustele.

Linnad

Linnade loetelu: SumUpi väikeettevõtete indeks 2019 hõlmab 100 linna üle Euroopa, mis on valitud elanike arvu suuruse järgi (sh kõik Euroopa pealinnad), olenemata sellest, kas riik kuulub Euroopa Liitu.

Elanike arv: uusimad andmed linna elanike arvu kohta. Allikas: ÜRO Statistikaosakond.

Suurus: linna pindala (km²). Allikas: ÜRO Statistikaosakond, ülikoolide veebisaidid ja Wikipedia.

Iga kategooria jagati seejärel alamteguriteks.

Kategooria Väikeettevõtlus hinde saamiseks analüüsiti järgmisi kriteeriume:

Poed: poodide arv linnas kokku. Allikas: OpenStreetMaps.

Kohvik/baar: kohvikute ja baaride arv linnas kokku. Kolmest allikast arvutatud keskmine: OpenStreetMaps, Yelp ja TripAdvisor.

Restoran: restoranide arv linnas kokku. Kolmest allikast arvutatud keskmine: OpenStreetMaps, Yelp ja TripAdvisor.

Meistrimees: meistrimehe teenuseid pakkuvate äride arv linnas kokku. Kahest allikast arvutatud keskmine: OpenStreetMaps ja Yelp. Siia kategooriasse kuuluvad: elektrikud, torulukksepad, lukuspetsialistid, puusepad ja maalrid.

Ilusalong: iluteenuseid pakkuvate äride arv linnas kokku. Kahest allikast arvutatud keskmine: OpenStreetMaps ja Yelp. Siia kategooriasse kuuluvad: kosmeetikud, juuksurid, massöörid, küünetehnikud ja tätoveerijad.

Takso: taksode arv riigis kokku. Andmed hangiti Euroopa Komisjoni 2016.aasta aruandest nimega „Study on passenger transport by taxi, hire car with driver and ridesharing in the EU”, milles uuriti Euroopa Liidu taksode, juhiga rendiautode ja sõidujagamise valdkondi. Kui linna polnud selles aruandes kajastatud, uuriti olukorda käsitsi, kasutades riigiasutuste veebisaitidelt ja ajaleheartiklitest pärit andmeid.

Kategooria Asustustihedus hinde saamiseks analüüsiti järgmisi kriteeriume:

Elaniku kohta: väikeettevõtete arv elanike kohta. Arvutati väikeettevõtete ja linna elanike arvu suhet väljendav protsentväärtus. Elanike arv põhines viimase ametliku rahvaloenduse andmetel.

Ruutkilomeetri kohta: väikeettevõtete arv km². Arvutus põhines väikeettevõtete koguarvul ja linna pindalal.

Kategooria Üür ja kinnisvara hinde saamiseks analüüsiti järgmisi kriteeriume:

Saadavus: jaekaubanduspindade osakaal inimeste kohta, mille arvutamiseks jagatakse riigi jaekaubanduspindade kogupindala elanike arvuga. Allikas: GfK uuring jaekaubanduse põhinäitajate kohta.

Hind: 85 m² äripinna kuuüür. Kahest allikast arvutatud keskmine: Expatistan ja Numbeo.

Kategooria Väline tugi hinde saamiseks analüüsiti järgmisi kriteeriume:

Euroopa Liidu toetused: summa, millega on Euroopa Liit riike toetanud ELi ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi (COSME) alusel. Hinne elanike arvu kohta.

Maksud: protsent ettevõtte tulust, mis tuleb seaduse järgi valitsusele maksta. Allikas: PWC maksude kokkuvõtted.

Algatused: selliste sotsiaalmeedia kasutajate, kes nimetavad end „väikeettevõtjateks” ja on „huvitatud” iduettevõtlusega seotud teemadest (nt iduettevõtlusest kirjutavad väljaanded), arv linna kohta. Jälgimiseks kasutatakse digitaalseid käitumist käsitlevaid andmeid, mille mõõtühikuks on „huvi”.

Investeeringud: kogu riskikapital riigilt. Andmed hangiti USA dollarites 2017.aasta seisuga ning konverteeriti praeguse valuutakursiga (USD-EUR = 0,83).

Allikas: riskikapitali investeeringute andmete analüüsimine. Hinne elanike arvu kohta.