Prisfastsættelse - Hvad er prisfastsættelse?

Prisfastsættelse er en metode, virksomheder bruger, når de skal prissætte en vare eller en ydelse.

Få et samlet overblik over priserne på dine varer og ydelser i SumUp Fakturaers produktkatalog.

Opret dine produkter i SumUp Fakturaer

Enhver vare eller ydelse der sælges skal have en pris, der er tilpasset til det enkelte produkt og det enkelte marked. Prisfastsættelsen er med til at give varen den mest rigtige pris, da det er vigtigt, at man ikke hele tiden ændrer prisen på ens produkt.

Prisen er et af virksomhedernes vigtigste redskaber, da prisen i mange tilfælde er afgørende for, om der kommer en handel i hus. Derfor skal prisen på varen være rigtig og samtidig være tilpasset til markedet.

Hvilken prisfastsættelsesmetode skal man bruge?

Der er ikke kun én måde at prissætte sin vare eller ydelse på, og der er ikke en rigtig eller forkert måde at gøre det på. Der findes en række forskellige prisfastsættelses strategier, som man kan bruge, alt efter hvilken branche man tilhører.

Man kan også med fordel prøve at bruge forskellige prisfastsættelsesmetoder før, at man beslutter sig for den endelige pris. Det vigtigste er blot, at prisen ikke ændres konstant, da dette vil svække virksomhedens troværdighed.

Der findes overordnet set tre forskellige prisfastsættelsesmetoder:

  1. Omkostningsbaseret prisfastsættelse

  2. Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse

  3. Konkurrencebaseret prisfastsættelse

Der findes også andre prisfastsættelsesmetoder, men de tre nævnte er dem, der ofte bruges, og som er nemmest at gå til.

Omkostningsbaseret prisfastsættelse

Hvis en pris på en vare skal ske efter den omkostningsbaserede prisfastsættelsesmetode, så skal man først finde de variable omkostninger pr. enhed.

Variable omkostninger er omkostninger, der bliver påvirket direkte af virksomhedens produktion og salg, og kan eksempelvis være: fragt, råvarer og andre materialer. Det er med andre ord prisen på, hvad det koster at producere og sælge et produkt.

Efter man har fundet de variable omkostninger pr. enhed, så skal man tillægge den ønskede profit oven i prisen. Det betyder, at hvis et produkt koster 50 kr. at producere og sælge, og man samtidig ønsker at tjene 40 kr. på produktet, så skal produktet koste 90 kr. (50 kr. i variable omkostninger pr. enhed + 40 i ønskede profit).

Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse

Ved at benytte metoden efterspørgselsbaseret prisfastsættelse sættes prisen ud fra den efterspørgsel, der er på varen. Der er to måder at basere prisen ud fra efterspørgslen.

Først kan man vælge at se på produktets priselasticitet, altså hvad det mindst kan koste, og hvad det maksimum kan koste. Det handler her om, hvad kunderne er villige for at betale.

Derudover kan man også benytte sig af psykologisk prisfastsættelse, så man sætter prisen et par ører under normalprisen. Det kan eksempelvis være, hvis en vare koster 80,00 kr., så sætter man prisen til 79,95 kr. Den sidste pris fremstår meget billigere end den første selvom, at forskellen på de to priser kun er 5 øre.

Konkurrencebaseret prisfastsættelse

Gøres der brug af den konkurrencebaserede prisfastsættelse, så skal man holde godt øje med ens konkurrenter, og hvordan deres priser ser ud. Dette er desværre en ret tidskrævende proces, hvis man har mange varer og konkurrenter.

Man skal altså se på, hvordan andre sætter deres priser og så vidt muligt ligge prisen op af konkurrenternes. Ved brug af denne metode er det også vigtig at være opmærksom på den priskrig, der kan finde sted. En priskrig sker, når prisen på et produkt bliver så lavt, at produktet ikke kan tjene sig selv ind igen, og det kan ende med, at virksomheden må dreje nøglen om.

Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse er sammen med konkurrencebaseret prisfastsættelse også kendt som markeds- eller værdibaseret prisfastsættelse.

Prissæt dine varer i SumUp Fakturaer

Når du har beregnet dig frem til dine varers priser, så kan du med fordel indtaste dem i SumUp Fakturaer efterfølgende. Ved at oprette dine varer kan du nemt og hurtigt lave fakturaer, der indeholder korrekte priser på varerne. Opret en vare ved at følge nedenstående trin:

  1. Log ind på din SumUp profil

  2. Vælg 'Varer' fra menuen ude i venstre side, og vælg herefter 'Ny vare'

  3. Udfyld nu alle varens informationer og varens pris og afslut ved at klikke på 'Gem'

Du kan finde alle dine varer og priser i dit varekartotek, der ligger under 'Varer'.

Brug SumUp Fakturaer som faktureringsprogram