Tilbud - Hvad er et tilbud?

Et tilbud er et dokument, som en sælger sender til en køber for at tilbyde varer eller ydelser til en bestemt pris under bestemte forhold.

Lav et godt tilbud på under 1 minut, send tilbuddet til kunden og få en notifikation, når kunden åbner og læser dit tilbud. Alt sammen tilgængeligt i SumUp Fakturaer.

Lav et tilbud med SumUp Fakturaer

Inden en vare eller ydelse bliver købt, sender sælger et tilbud til potentielle købere for at informere om pris, detaljer og betingelser for den efterspurgte vare/ydelse.

Tilbud er typisk ikke juridisk bindende, medmindre tilbuddet er en del af en officiel kontrakt. Dog forpligter kunden sig til et salg til en bestemt pris, hvis kunden accepterer et tilbud.

Hvad skal et tilbud indeholde?

Ulig en faktura, som skal overholde regler og restriktioner, er der kun få regler for, hvad et tilbud skal indeholde. Dog hjælper de følgende detaljer potentielle kunder til at forstå tilbuddets indhold, inden de takker ja til tilbuddet:

  1. Pris: Dit tilbud bør altid indeholde prisen på den solgte vare eller en ydet service. Denne pris kan være efterfulgt af en beskrivelse af, hvad den endelig pris udgøres af inklusiv arbejdstimer, materialer og moms.

  2. En udløbsdato: Alle tilbud, du sender, bør indikere, hvornår tilbuddet er gældende fra og til. På den måde ved kunden, hvornår tilbuddet senest skal accepteres eller afvises.

  3. Kontaktinformationer: Ligesom på en faktura bør din virksomheds kontaktinformationer og betalingsbetingelser være angivet på dit tilbud.

Du kan med fordel også inkludere en vurdering af, hvor længe et projekt tager at udføre, eller hvor længe det tager at levere en vare.

Hvornår benytter man et tilbud?

For mange iværksættere, små virksomheder og freelancere går et tilbud forud for et reelt salg. Et tilbud bliver normalt sendt på forespørgsel fra en kunde, som ønsker at vide mere om bestemte varer eller ydelser, inden kunden bestemmer sig for at købe.

Tilbud bliver typisk benyttet, når det efterspurgte stykke arbejde består af bestemte detaljer (tid, arbejdskraft, materialer, etc.), og omkostningerne er nogenlunde faste.

Nogle virksomheder benytter sig slet ikke af fakturaer, fordi de simpelthen ikke kan give en fast pris på deres varer eller ydelser. Derfor giver disse virksomheder typisk en ikke-bindende vurdering af, hvad det efterspurgte arbejde sandsynligvis vil koste - altså et tilbud.

Hvor mange tilbud må man indhente?

Som udgangspunkt må man indhente så mange tilbud, som man har lyst til. Dog anbefales det, at man får indhentet cirka tre tilbud, så man har tre forskellige tilbud at kigge på. Dog kan det godt være, at man er nødt til at tage fat i flere end tre virksomheder, da det ikke altid er sådan, at alle man kontakter ender med at give et tilbud.

Du bør dog være opmærksom på, at nogle virksomheder kræver betaling for at udforme et tilbud, da det godt kan tage noget tid at udarbejde.

Hvad er et bindende tilbud?

Helt basalt set så er et bindende tilbud et tilbud, der er blevet godkendt at begge parter. Når du som virksomhed udarbejder et tilbud til en mulig kunde, er du tilbudsgiveren, og den mulige kunde er tilbudsmodtageren. Tilbuddet er bindende, når tilbudsmodtageren har accepteret det tilbud, som tilbudsgiveren har udarbejdet.

Et bindende tilbud er ikke kun noget, der kan ske skriftligt. En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig aftale, så et tilbud der gives mundtligt kan også være bindende, selvom tilbuddet ikke er udarbejdet på skrift.

Hvor længe gælder et tilbud?

Der er ikke ét facit på, hvor længe et tilbud er gældende. I supermarkeder vil et tilbud ofte gælde 5-7 dage ad gangen medmindre andet er anvist, mens et tilbud i andre brancher er gældende længere.

Hvis du har modtaget et tilbud fra en virksomhed, så vil der typisk stå på tilbuddet, hvor længe tilbuddet er gældende. Nogle virksomheder har nogle faste frister for tilbud, og det kan være alt mellem 7 og 60 dage.

Det bedste, du kan gøre er at sikre dig, hvor længe tilbuddet er gældende ved at kontakte tilbudsgiveren.

Tilbud eller proformafaktura?

En proformafaktura er en uofficiel faktura, som bliver sendt til kunden, inden de sidste detaljer omkring et salg er på plads. En proformafaktura bliver typisk benyttet i samme stadie af salget som et tilbud, men tilbud og proformafakturaer tjener forskellige formål:

  • Et tilbud bliver normalt sendt til en kunde, der efterspørger flere detaljer om en vare eller en ydelse.

  • En proformafaktura bliver derimod sendt til en kunde, som har godkendt et tilbud, men endnu ikke kan få tilsendt en faktura, fordi sælger mangler at udforme salgets sidste detaljer.

En proformafaktura og et tilbud har det til fælles, at man anbefaler at udstede et tilbud eller en proformafaktura, inden et salg bliver gennemført, for at undgå misforståelser om salgets omfang og detaljer.

Derudover er hverken en proformafaktura eller et tilbud en bindende aftale mellem køber og sælger. Derfor er køber ikke forpligtet til at betale det angivne beløb på en proformafaktura eller et tilbud, før dokumenterne bliver omdannet til en officiel faktura.

Af samme årsag kan man heller ikke bogføre et tilbud eller en proformafaktura.

Tilbud i SumUp Fakturaer

Med faktureringsprogrammet kan du speciallave tilbud ved hjælp af forskellige designs, skrifttyper og farver. Du kan endda vedhæfte filer for at give dine kunder flere informationer om de produkter og ydelser, du tilbyder.

Du opretter et tilbud i SumUp Fakturaer således:

  1. Log ind på din SumUp profil

  2. Tryk på fanen 'Tilbud' ude til højre

  3. Tryk på den blå rubrik 'Nyt tilbud'

  4. Herefter udfylder du de relevante oplysninger og afslutter ved at klikke på 'Godkend', hvorefter du kan sende tilbuddet til din kunde

Når du har sendt tilbuddet, får du besked, når kunden åbner eller accepterer tilbuddet. Derefter kan du med enkelte klik omdanne et tilbud til en faktura.

Brug SumUp Fakturaer som faktureringsprogram