Outsourcing - Hvad er outsourcing?

Outsourcing er, når en virksomhed uddelegerer aktiviteter i virksomheden til andre leverandører.

En del af din virksomhed, du ikke bør outsource, er din fakturering. Du kan enkelt og nemt klare den del selv i SumUp Fakturaer.

Brug SumUp Fakturaer som faktureringsprogram

I teorien er det alle aktiviteter i en virksomhed, der kan outsources, men det er oftest aktiviteter såsom lønudbetaling, rengøring og produktion af varer, der outsources. Det er for det meste sekundære aktiviteter, der bliver outsourcet til andre virksomheder, der netop har den aktivitet, som den primære aktivitet.

Modsat outsourcing findes der insourcing, som er når en virksomhed tager aktiviteten tilbage fra leverandøren.

Hvad er outsourcing egentlig?

Til tider kan outsourcing forveksles med, når en virksomhed eksempelvis flytter deres produktion til udlandet, eller har medarbejdere siddende et andet sted, som besvarer opkald for virksomheden.

I disse to tilfælde er der altså ikke tale om outsourcing medmindre, at virksomheden har overgivet ansvaret og opgaven til en anden virksomhed. Hvis en virksomhed eksempelvis har bedt et firma om at varetage al lønudbetaling, er der tale om outsourcing, da den aktivitet ikke længere vil blive varetaget inden for virksomhedens egne rammer.

Hvorfor gøre brug af outsourcing?

Der kan være mange grunde til, at virksomheden vælger at outsource en eller flere aktiviteter. De to største grunde til, at der outsources er tid og penge. For mange kan det være tidskrævende at varetage alle aktiviteterne selv, mens i andre tilfælde kan det spare virksomheden penge, hvis de overlader arbejdet til andre.

Virksomheder vælger oftest at outsource nogle af de aktiviteter, der ikke er deres primære beskæftigelse. Det kan eksempelvis være, hvis en tømrervirksomhed vælger at gøre brug af en revisor til regnskabet. Regnskabsføring er altså ikke tømrervirksomhedens primære opgave, og derfor er det også en aktivitet , der er nemmere at outsource.

Det er selvfølgelig en udgift for tømrervirksomheden, at have en revisor til at ordne regnskabet, men på den anden side kan det have sparet tømrervirksomheden for en masse tid. Den ekstra tid, kan tømrervirksomheden i stedet bruge på at lave tømrerarbejde, og på den måde varetage flere opgaver fra kunder.

Hvordan ved man, hvad man bør outsource?

Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad der er en god ide at outsource, og hvad der bedst klares i virksomheden. Det afhænger selvfølgelig meget af, hvilken branche man er i, og hvilke kompetencer virksomheden besidder.

Man bør outsoruce de aktiviteter, der kan spare virksomheden tid og penge og måske endda kan give virksomheden et bedre resultat, end hvis virksomheden selv varetager aktiviteterne.

Virksomheden bør altså tage op til overvejelse, hvilke aktiviteter de selv kan klare, men også tænke på, om det gavner virksomheden eller ej, selv at varetage aktiviteterne.

Det kan eksempelvis ikke være effektivt, hvis virksomheden bruger flere arbejdsdage hver måned på at udarbejde løn. De dage der bruges på at udarbejde løn, kunne måske være brugt bedre på anden vis i virksomheden. Det er netop i sådan en situation, hvor virksomheden bør overveje at outsource en aktivitet.

Lav professionelle fakturaer med SumUp Fakturaer