Kvittering - Hvad er en kvittering?

En kvittering er et stykke papir, der fungerer som et bevis for et salg eller et køb.

Nogle gange er det nok at give en kvittering frem for en faktura, men lige meget hvad kan bilagene opbevares sikkert med SumUp Fakturaer.

Lav professionelle fakturaer med SumUp Fakturaer

'En kvittering kendes oftest fra butikker, hvor man modtager en kvittering på ens køb. På kvitteringen står der nogle informationer, så man kan se, hvad der er købt.

Man gør brug af kvitteringen, når man skal reklamere eller bytte en vare. Hvis man har en virksomhed, skal en kvittering opbevares i minimum 5 år, som følge af bogføringsloven.

Hvad bruger man en kvittering til?

De fleste kender kvitteringen fra butikkerne, hvor man køber et produkt. Som bevis for, at købet har fundet sted, får man udleveret en kvittering.

Det er ikke alle kvitteringer, der bør gemmes, og det er også de færreste, der gemmer kvitteringen fra eksempelvis pølsevognen. Derimod gemmer flere en kvittering på et par bukser, da den kvittering kan være nyttig af have, hvis bukserne går i stykker.

De fleste butikker vil ikke bytte, eller tage en vare tilbage, som kunden ikke har en kvittering på. Det kan jo være, at produktet har overskredet reklamationsretten eller er købt i en anden butik.

Hvad indeholder en kvittering?

Der er visse krav til, hvad en kvittering skal indeholde for at være lovlig. En kvittering skal indeholde følgende punkter:

  • Navn på virksomheden, der sælger produktet eller ydelsen

  • Virksomhedens CVR-nummer eller SE-nummer

  • Navn på produkt eller ydelse der sælges

  • Beløb på hver produkt eller ydelse der sælges

  • Samlede beløb, som kunden har betalt

  • Dato for købet

En kvittering skal altså indeholde alle disse punkter, så sælger og køber ikke er i tvivl om, hvad der er købt, hvem produktet er købt af, og hvor meget der er købt for. Udover disse står der på de fleste kvitteringer også informationer om reklamation og fortrydelsesret.

En kvittering skal være opstillet overskueligt for begge parter, og alle de ovenstående informationer skal fremgå tydeligt af kvitteringen. Der er altså intet design krav til kvitteringen, men de fleste kvitteringer følger alligevel det samme design.

Oftest ses det, at informationer på virksomheden står øverst, hvorefter der i midten står, hvilken vare der sælges, efterfulgt af beløbet der sælges for. Bunden er oftest forbeholdt informationer om reklamation og fortrydelsesret.

Hvordan skal en kvittering opbevares?

Der er ikke krav til, hvordan en kvittering skal opbevares, men hvis du ejer en virksomhed, er det en god ide at opbevare kvitteringen et sted, hvor kvitteringerne ikke bliver væk.

Ifølge bogføringsloven skal alle bilag, herunder kvitteringer, gemmes i minimum 5 år. Grunden til dette er, at virksomheden til hver en tid skal kunne fremvise regnskabet og tilhørende bilag for myndighederne.

Nogen vælger at opbevare kvitteringerne samlet i en mappe imens, at andre scanner kvitteringerne ind - nogen gør begge dele. Noget man bør tage i mængde her er, at kvitteringer sagtens kan miste blækket inden for 5 år, hvilket kan gøre dem ulæselige. Ved at kvitteringerne bliver ulæselige, bliver bogføringsloven ikke overholdt, da bilaget derfor vil være ugyldigt.

Hvornår bør der sendes en faktura frem for at give en kvittering?

En kvittering er teknisk set en forenklet faktura, men der er regler for, hvornår man skal sende en faktura fremfor at give en kvittering. Reglerne for om man skal sende en faktura, eller give en kvittering, er enkle:

  1. Køber en privatkunde et produkt af en virksomhed for over 3000 kr. inkl. moms, skal der laves en faktura. Er beløbet under 3000 kr. inkl moms, skal der blot gives en faktura til kunden.

  2. Køber en virksomhed et produkt af en anden virksomhed for over 5000 kr. inkl., moms skal der laves en faktura. Er beløbet under 5000 kr. inkl. moms, skal der blot gives en faktura til den købende virksomhed.

Er du eksempelvis en tømrervirksomhed, der laver en terasse for en privatkunde til 45.000 kr. inkl. moms, skal du altså udstede kunden en faktura. Derimod hvis tømrervirksomheden lavede et mindre stykke arbejde for 2.500 kr. inkl. moms, ville det være tilstrækkeligt at give en kvittering.

Send en faktura med SumUp Fakturaer