Kreditnota - Hvad er en kreditnota?

En kreditnota kan anses som en faktura, hvor beløbet er i minus, da kreditnotaen viser et tilgodehavende beløb. En kreditnota bliver udstedt, når en faktureret ydelse skal tilbagebetales af sælger til en kunde, leverandør eller andre.

Med SumUp Fakturaer kan du lave og sende speciallavede, professionelle kreditnotaer, tilbud eller fakturaer til dine kunder med enkelte klik.

Send en kreditnota med SumUp Fakturaer

Når en kreditnota blive udstedt, er det vigtigt, at ændringen bliver registreret i virksomhedens bogføring. På den måde fremgår det tydeligt i bogføringen, at der er tale om en annullering af den tilhørende faktura.

Kreditnotaens beløb kan returneres til kunden i form af kontant udbetaling, beløbet kan blive indsat på en bankkonto eller blive udbetalt i form af et tilgodebevis. Alternativt kan kreditnotaens beløb også bruges til at udligne fremtidige køb fra den samme kunde.

Hvornår udsteder man en kreditnota?

En kreditnota bliver altid udstedt i forlængelse af en eksisterende faktura. Kreditnotaer bliver kun udstedt, hvis virksomhedens kunde af en årsag skal have penge tilbage.

En kreditnota bliver typisk udstedt, når der er tale om:

  • Tilbagetrækning eller annullering af en indgående handel

  • En fejl på en vare eller en beskadiget vare, som medfører prisnedslag

  • Fejlagtig levering af aftalt vareparti

  • Fejlkøb

  • Andre gældende omstændigheder

I ovenstående tilfælde kan man også annullere den originale faktura og udsende en redigeret faktura med de korekte detaljer.

Eksempel på brug af kreditnota:

Virksomhed A køber nye kontorartikler til en værdi af 25.000 kr. fra Virksomhed B. Dernæst kontakter Virksomhed A Virksomhed B for at informere om, at der er en fejl på den udstedte faktura - altså kan købet ikke gennemføres.

Derfor udsteder Virksomhed B nu en kreditnota på den oprindelige faktura, sender kreditnotaen til Virksomhed A og bogfører det pågældende beløb (25.000 kr.) som leverandørgæld. Som resultat kan Virksomhed A bede om at få pengene tilbage.

Hvad skal en kreditnota indeholde?

En kreditnota skal indeholde de samme informationer som en faktura. Det vil sige udstedelsesdato, udstederens oplysninger (navn, cvr-nummer, etc.), købers oplysninger, varens eller ydelsens oplysninger (antal, navn, pris, etc.) og moms.

Derudover skelner man mellem to former for kreditnotaer:

  1. En kreditnota udstedt på en udegående betaling

  2. En kreditnota udstedt på en indkommende betaling

På den måde kan en virksomhed både udstede samt modtage en kreditnota.

I SumUp Fakturaer kan du med få klik nemt omdanne en eksisterende faktura til en kreditnota. Du skal blot vælge den faktura, som du ønsker at omdanne til en kreditnota, og klikke på 'Mere' - 'Opret' - 'Kreditnota'.

På den måde bliver kreditnotaen oprettet i den samme fakturaskabelon, som er brugt til at lave den oprindelige faktura. Det vil sige, at du slipper for at skulle lede efter den tilhørende faktura og for at skulle lave en kreditnota fra bunden.

Hvordan bogfører man en kreditnota?

Når man bogfører en kreditnota, skal man også bogføre den tilhørende faktura, så kreditnotaen udligner fakturaen. Man kan med fordel skrive "Kreditnota nr. XX udligner faktura nr. YY" som note.

Normalvis bliver en kreditnota bogført som kredit til den givne kunde. Den enkelte kreditnota bør bogføres på den tilhørende konto for at matche balancen på for eksempel lagerbeholdning, hvis der er tale om en returneret vare.

I dobbelt bogføring bliver kreditnotaen bogført som debet under indtægter og kredit under tilgodehavender.

Kreditnotaer i SumUp Fakturaer

Med SumUp Fakturaer slipper du for at afstemme fakturaer og kreditnotaer manuelt. Kreditnotaen bliver automatisk parret med den tilhørende faktura, og det hele bliver automatisk opdateret, registreret og afstemt i din bogføring.

Send en kreditnota med SumUp Fakturaer