Konkurs - Hvad er konkurs?

En konkurs kan opstå, når en virksomhed, eller en person, ikke kan betale sin gæld.

Du kan lukke din virksomhed, før den går konkurs, så har du selv kontrol over virksomheden.

Hvis en person eller virksomhed ikke har nok likviditet, og hermed ikke kan betale de regninger der kommer, bliver der erklæret konkurs.

Hvem kan erklære konkurs?

Hvis en kreditor har penge til gode hos en person, eller et firma, der skylder, og der ikke kan betales, kan kreditor indgive en konkursbegæring. En person eller virksomhed kan også selv indgive konkursbegæring. Fælles for begge scenarier er, at skyldneren skal være erklæret insolvent.

Det, at være insolvent, betyder at man ikke kan betale sine regninger og gæld, og det indikerer også, at situationen ikke er midlertidigt. Man skal her skelne fra en manglende betalingsvilje hos skyldner. Hvis det er tilfældet, at skyldneren ikke vil betale, skal der føres en almindelig retssag, og dette har ikke noget at gøre med at blive erklæret konkurs.

Hvordan bliver man erklæret konkurs?

Man bliver erklæret konkurs ved, at der bliver indgivet en konkursbegæring. Der bliver efterfølgende sat en proces i gang.

Hvad koster det at indgive konkursbegæring?

Det koster 750 kr. at indgive konkursbegæring, og det er den, der indgiver konkursbegæringen, der skal betale.

Hvad skal der stå i konkursbegæringen?

Hvis en kreditor indgiver konkursbegæringen, skal den være skriftlig, og indeholde følgende:

  • Skyldners navn og adresse

  • Evt. skyldners CVR-nummer

  • Det skyldne beløb

  • Hvorfor beløbet skyldes

  • Indgiverens navn, adresse og evt. CVR-nummer.

Hvis det er skyldner , der indgiver konkursbegæringen, skal den være skriftlig og indeholde følgende:

  • Navn og adresse

  • Evt. CVR-nummer

  • Opgørelse over aktiver

  • Liste over kreditorer

Hvor skal konkursbegæringen afleveres?

Hvis der er tale om en person med en virksomhed, skal konkursbegæringen indleveres i skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden er placeret. Hvis der er tale om en person uden en virksomhed, skal konkursbegæringen indleveres i skifteretten i den retskreds, hvor personen er bosat.

Hvad sker der efter indlevering af konkursbegæring?

Efter indlevering af konkursbegæring, er det oftest en advokat, der tager over. Den person eller virksomhed, der der blevet ramt af konkursen råder ikke længere over aktiver og passiver. Advokaten har den funktion, der hedder kurator. Kuratoren sælger de aktiver, der kan sælges, og gennemgår hvilke aftaler, der er med passiverne.

Efter dette, vil det resterende beløb blive fordelt mellem kreditorerne. Der skal dog trækkes et behandlingsgebyr fra, som kurator får for at tage sig af konkursbegæringen. Konkursordenen bestemmer, hvilken rækkefølge de påvirkede kreditorer bliver betalt. Denne konkursorden er en del af konkursloven.

Det er omkostningerne ved konkursbegæringen, der skal betales som det første efter, at værdien af aktiverne er opgjort. Herefter betales der den gæld, som den konkursramte har fået som følge af konkursen. Efterfølgende skal der betales lønmodtagerkrav, samt afgiftskrav. Afslutningsvis kan kreditorerne få betaling.