Bogholder - Hvad er en bogholder?

En bogholder er en person, der står for at udarbejde regnskabet i en virksomhed.

Du behøver ikke en bogholder til at sende fakturaer, hvis du blot benytter dig af et faktureringsprogram såsom SumUp Fakturaer.

Hvis man arbejder som bogholder sidder man i et bogholderi, hvor at alt arbejde i forbindelse med regnskabet udføres.

Er man en mindre virksomhed, er det ikke altid, at der er et bogholderi, men der kan sagtens være en bogholder tilknyttet alligevel.

Hvad kan en bogholder hjælpe med?

De opgaver som en bogholder kan varetage er mange, men fælles for dem alle er, at en bogholder varetager opgaver, der er i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.

En bogholder kan eksempelvis hjælpe med opgaver som:

  • At udarbejde fakturaer og sende dem til kunderne

  • At sende rykkere til de kunder, der ikke betaler

  • At udarbejde løn

  • At tage sig af den daglige bogføring

  • At holde styr på virksomhedens pengestrøm

Helt generelt arbejder bogholderen med den praktiske del af regnskabet, og sørger for at hele regnskabet stemmer overens og, at alle posteringer kommer med.

Kan opgaven ikke løses af en bogholder?

Det er ikke alle regnskabsrelaterede opgaver, som en bogholder kan løse, og i visse tilfælde er det en revisor, der skal kontaktes i stedet.

Man skal kontakte en revisor, hvis man i stedet har brug for rådgivning eller revidering af regnskabet, hvilket er to opgaver som en bogholder ikke har kompetencer til at udføre.

Forskellen på en revisor og en bogholder er også, at en revisor har en længere uddannelse end en bogholder. Den længere uddannelse gør, at revisoren har autoritet til at gennemføre nogle arbejdsopgaver, som en bogholder ikke kan.

Bør jeg ansætte en bogholder?

Det er svært at svare på, om man bør ansætte en bogholder, da der er flere faktorer, som spiller ind. Groft set bør man ansætte en bogholder, hvis det kan give en økonomisk eller tidsmæssig gevinst.

Ved at lade en bogholder udføre arbejdet, er der en større sandsynlighed for, at bogføringen sker korrekt. Hvis der sker fejl i bogføringen, kan det have økonomiske konsekvenser for virksomheden.

For det andet vil det være en god ide at ansætte en bogholder, hvis virksomheden føler, at der bliver brugt for mange arbejdstimer på at udarbejde og sendt fakturaer eller rykkere. Det kan være, at man i stedet vil prioritere at sætte penge af til en bogholder, hvis det betyder, at der bliver frigivet nogle timer, som kan bruges på at øge omsætningen i stedet.

De timer, der bliver frigivet ved at lade en bogholder udføre arbejdet, kan også betyde, at virksomhedens ansatte kan få mere fritid.

Man skal her huske, at en bogholder ikke nødvendigvis behøver at arbejde 37 timer ugentligt, men også kan arbejde færre timer. Derfor skal man vurdere, hvor meget bogføringsarbejde man egentlig har brug for hjælp til.