Aktiv eller udgift?

Når man driver en virksomhed, er udarbejdelsen af regnskab en stor del af det. Udover man sørger for virksomhedens drift, er det også nødvendigt at have styr på den økonomiske del. Herunder er det vigtigt at vide, hvornår en omkostning er en udgift eller et aktiv.

Skriv en faktura med SumUp Fakturaer

Læs artiklen hvis du vil blive klogere på udgifter og aktiver, og hvordan de hver især skal bogføres. 

Hvad er en udgift?

En udgift er oftest et køb, der dækker over noget, der bliver brugt i virksomheden nu og her. Det er typisk ikke noget, der giver værdi til virksomheden, men noget der sikrer virksomhedens nuværende drift.

De mest typiske udgifter i en virksomhed kan være:

  • Husleje

  • Markedsføring

  • Forsikringer

  • Løn

Hvad er et aktiv?

Modsat en udgift er et aktiv noget, der skaber en værdi i virksomheden, og som er essentiel for, at virksomheden kan drives. Modsat et aktiv findes et passiv. Det kan også være noget, der hjælper med at producere det, som virksomheden sælger - altså en maskine. En lille huskeregel er, at et aktiv mister sin værdi over tiden, da det bliver slidt i takt med, at det bruges.

Aktiver kan både have en kort og en lang levetid, og de typiske aktiver i en virksomhed kan være:

  • Firmabil

  • Maskiner

  • Bygninger

Hvad er forskellen på en udgift og et aktiv?

Overordnet set er noget en udgift, når det skal bruges i virksomheden her og nu. Et aktiv er noget, der bliver brugt over en længere periode, og som har til formål at være en del af den daglige drift.

De nævnte typer udgifter er udgifter, der bliver betalt, men som hurtigt forsvinder ud af virksomheden. En udgift kan også meget vel være noget, der bliver ved med at komme i virksomheden måned efter måned. Modsat er de nævnte typer aktiv, nogle der forbliver i virksomheden og som løbende skaber værdi for virksomheden.

Aktiver er også noget, der samtidig med at de skaber værdi for en virksomhed selv mister deres værdi, da der opstår slitage.

Hvordan bogføres en udgift?

Når en udgift skal bogføres, er det først og fremmest vigtigt, at der er et bilag vedlagt udgiften. Hvis det eksempelvis er en udgift til forsikringer, skal kvitteringen/fakturaen fra forsikringsselskabet vedhæftes udgiften.

Hvordan bogføres et aktiv?

Ligesom en udgift, skal der ved et aktiv også vedhæftes et bilag. Derudover er bogføringen af aktiver lidt specielt, da man også skal medregne, hvor meget aktivet kan miste af værdi inden for aktivets levetid.

Man skal med andre ord foretage en afskrivning af aktivet. Grundlæggende ser man på, hvad aktivet har af købsværdi, hvor længe man kommer til at have aktivet, og hvad man kan sælge aktivet for.