Småföretagarindex
2019

Småföretag är inte bara Europas ekonomiska ryggrad utan även en viktig del av de lokala ekonomierna. De går djupt in i hjärtat i våra samhällen och främjar social rörlighet, sund konkurrens och länkar mellan landsbygden och städerna. Småföretag är flexibla och smidiga till naturen och kan ofta springa ifrån bolagsjättarna när det kommer till skiftande konsumentbegär, ny marknadsefterfrågan och fluktuerande trender.

Över hela Europa finns entreprenörer som tar saken i egna händer genom att starta nya djärva verksamheter redo att konkurrera med de mer etablerade spelarna. Men vissa länder och städer är bättre på att stödja småföretagare än andra. SumUps Småföretagarindex avslöjar vilka europeiska städer som erbjuder den bästa miljön för företagande. Vi visar hur dagsläget ser ut för småföretagare i Europas mest folkrika städer vad gäller fastighetstillgänglighet, tredjepartsinitiativ och stöd.

"Allt eftersom de ambitiösa till sinnet tröttnar på ineffektiva byråkratier och hierarkier investerar de i sina egna verksamheter som är rörliga, anpassningsbara och kundfokuserade," menar Marc Alexander Christ, medgrundare av SumUp. "På SumUp vet vi att det krävs slagtålighet och motivation för att övervinna de många hinder som är förknippade med att starta eller expandera ett företag. Snabba och enkla betalningsmetoder behöver inte vara ett av dem. Vi ger småföretagare makten att erbjuda krångelfria, transparenta betalningslösningar."

Teckenförklaring

Småföretag

🛍 Butiker

☕ Kafé och bar

🍴 Restaurang

💼 Hantverkare

💅 Skönhet

🚖 Taxi

Densitet

👪 Per capita

📍 Per km²

Hyra och fastigheter

🔑 Tillgängpghet

💵 Pris

Statpgt stöd

💰 Bidrag

⚖ Moms

🚀 Initiativ

📈 Investering

Plats Småföretag Densitet Hyra och
fastigheter
Statligt stöd
# Ort Land Storlek Invånare 🛍 🍴 💼 💅 🚖 👪 📍 🔑 💵 💰 🚀 📈 Totalt
1 Valencia Spanien 135 792,055 3.00 9.36 9.00 6.45 8.00 7.73 6.00 9.27 7.09 7.09 9.16 5.18 5.08 5.05 10.00
2 Madrid Spanien 606 3,198,645 9.64 9.91 9.82 9.27 9.64 9.82 4.91 8.91 9.73 3.00 9.16 5.18 8.98 5.05 9.91
3 Wien Österrike 415 1,867,582 9.27 9.18 9.27 8.36 9.09 8.64 4.18 7.82 9.64 3.36 9.25 5.18 9.35 3.18 9.82
4 Berlin Tyskland 1,030 3,520,031 9.82 9.64 9.73 9.55 9.82 9.27 3.91 6.27 9.82 3.18 6.63 3.18 9.72 6.93 9.73
5 Barcelona Spanien 101 1,611,010 6.91 9.73 9.55 7.36 9.27 9.36 6.36 9.64 8.91 2.82 9.16 5.18 8.42 5.05 9.64
6 Warszawa Polen 517 1,744,735 8.64 7.18 7.64 9.82 8.73 9.64 5.09 7.00 8.73 5.91 1.84 9.00 8.24 0.00 9.55
7 Essen Tyskland 210 582,624 9.45 5.00 7.09 9.00 7.91 2.64 8.82 8.82 6.82 7.27 6.63 3.18 3.60 6.93 9.45
8 Aten Grekland 412 664,046 9.36 8.00 8.00 2.09 4.64 9.73 9.64 8.36 4.55 8.55 7.75 3.55 9.26 2.88 9.36
9 Prag Tjeckien 496 1,280,508 7.45 8.91 8.91 9.73 9.73 8.82 6.27 6.64 8.27 4.91 2.88 9.00 7.77 1.20 9.27
10 Birmingham Storbritannien 599 1,085,810 8.73 9.09 6.09 8.73 9.36 5.09 5.73 5.09 8.00 4.36 4.94 9.00 9.07 9.51 9.18
11 Glasgow Skottland 265 1,209,143 4.91 8.09 5.27 5.91 7.00 8.45 2.82 6.18 8.36 5.27 4.94 9.00 7.96 9.51 9.09
12 Düsseldorf Tyskland 224 612,178 8.91 6.09 8.09 9.09 8.18 4.91 8.55 8.73 7.27 4.64 6.63 3.18 6.20 6.93 9.00
13 Hamburg Tyskland 747 873,062 9.73 8.45 9.36 9.18 9.55 7.82 9.09 5.45 8.09 2.73 6.63 3.18 8.79 6.93 8.91
14 Sevilla Spanien 141 698,040 3.64 9.55 8.36 4.36 5.91 7.09 5.91 9.00 6.36 6.55 9.16 5.18 3.41 5.05 8.82
15 Duisburg Tyskland 233 491,231 8.36 3.82 5.82 8.27 7.73 1.82 8.36 7.18 6.09 8.00 6.63 3.18 2.48 6.93 8.73
16 Paris Frankrike 105 10,460,118 9.91 9.82 10.00 9.91 9.91 9.91 1.55 9.91 10.00 1.27 2.69 1.45 9.81 8.02 8.64
17 London Storbritannien 1,738 8,135,667 10.00 10.00 9.91 10.00 10.00 10.00 3.18 7.27 9.91 0.00 4.94 9.00 10.00 9.51 8.55
18 Neapel Italien 117 972,130 1.64 6.91 7.45 2.73 7.09 6.73 2.18 8.18 7.55 6.64 7.47 6.00 9.54 2.48 8.45
19 Zürich Schweiz 88 1,354,140 7.18 4.82 7.55 9.64 7.36 8.55 3.45 9.45 9.27 1.09 - 9.09 7.40 9.70 8.36
20 Milano Italien 182 1,348,707 8.00 9.00 9.45 3.73 8.55 8.73 4.73 9.36 8.45 2.09 7.47 6.00 9.63 2.48 8.27
21 München Italien 1,508 2,869,113 9.55 8.27 9.09 8.18 9.18 7.91 9.18 7.91 7.64 1.73 6.63 3.18 8.89 6.93 8.18
22 Rom Tyskland 385 707,150 7.82 9.27 9.64 3.45 9.45 9.18 2.64 2.45 9.55 2.64 7.47 6.00 9.91 2.48 8.18
23 Turin Italien 130 888,683 3.36 5.55 7.36 3.18 7.82 5.64 2.45 7.73 7.18 6.73 7.47 6.00 8.33 2.48 8.00
24 Bukarest Rumänien 285 1,912,515 6.00 4.27 6.73 3.27 2.45 9.45 2.27 7.36 8.18 9.09 2.13 9.36 9.16 3.67 7.91
25 Liverpool Storbritannien 200 552,267 3.73 8.82 4.91 7.91 8.91 5.36 6.91 7.64 5.45 5.36 4.94 9.00 7.03 9.51 7.82
26 Dortmund Tyskland 280 586,181 9.09 3.73 6.18 7.45 6.82 2.91 7.73 6.55 6.91 6.27 6.63 3.18 3.69 6.93 7.73
27 Stockholm Sverige 382 1,562,136 6.73 7.82 7.82 7.64 8.09 9.09 3.00 6.09 9.18 1.82 3.06 6.36 8.05 9.90 7.64
28 Köln Tyskland 1,627 1,060,582 8.82 7.36 8.55 8.45 9.00 4.64 5.64 1.82 8.64 3.45 6.63 3.18 7.59 6.93 7.55
29 Frankfurt Ungern 2,538 2,587,904 8.45 7.73 8.82 7.82 8.82 6.00 7.82 7.09 7.73 2.18 6.63 3.18 7.22 6.93 7.45
30 Budapest Tyskland 314 732,688 9.18 6.00 8.27 3.55 4.73 8.91 1.45 1.36 9.45 7.91 3.25 1.55 7.96 2.68 7.45
31 Bryssel Belgien 1,517 1,550,299 5.73 7.64 8.73 5.09 7.18 4.82 1.73 1.45 9.36 3.82 10.00 3.36 7.68 3.37 7.27
32 Kraków Polen 327 755,471 6.36 5.73 4.36 7.09 6.36 8.36 5.00 5.27 6.00 7.64 1.84 9.00 4.80 0.00 7.18
33 Sofia Bulgarien 492 590,336 7.00 4.45 5.45 2.64 3.55 9.09 7.27 4.09 3.82 9.55 3.72 10.00 7.12 1.59 7.09
34 Leipzig Tyskland 196 560,472 8.18 4.64 5.36 5.82 5.00 3.09 6.18 6.91 6.64 6.91 6.63 3.18 3.32 6.93 7.00
35 Marseille Frankrike 1,732 1,559,789 4.36 5.82 7.73 5.36 7.64 5.91 1.36 1.18 9.09 5.45 2.69 1.45 5.18 8.02 6.91
36 Dresden Tyskland 298 543,825 7.36 3.91 4.73 6.09 5.45 2.36 5.55 4.91 6.45 7.18 6.63 3.18 3.04 6.93 6.82
37 Lyon Frankrike 1,171 1,551,108 5.18 7.00 8.64 6.73 8.64 4.27 1.82 1.55 9.00 4.00 2.69 1.45 4.99 8.02 6.73
38 Edinburgh Skottland 125 482,005 7.55 7.91 5.91 4.82 6.27 6.64 8.27 9.09 5.00 2.91 4.94 9.00 6.94 9.51 6.64
39 Bochum Tyskland 145 364,742 6.55 2.18 2.91 7.27 4.27 1.45 6.82 6.82 5.09 8.82 6.63 3.18 1.84 6.93 6.55
40 Amsterdam Nederländerna 1,140 821,752 8.55 8.55 8.45 5.55 5.27 7.00 6.64 2.27 8.55 1.36 8.13 5.18 8.70 7.33 6.45
41 Lissabon Portugal 84 504,718 4.73 9.45 9.18 9.45 4.45 8.00 9.27 9.55 4.27 3.64 3.16 6.45 8.61 3.08 6.36
42 Dublin Irland 318 544,107 5.82 8.36 6.64 6.18 7.55 9.55 9.45 8.00 5.64 1.18 2.22 5.18 8.52 9.60 6.27
43 Katowice Polen 165 302,397 7.73 3.18 1.91 9.36 6.18 4.45 9.55 8.55 2.09 9.64 1.84 9.00 1.28 0.00 6.18
44 Manchester Storbritannien 630 256,984 6.27 8.73 6.55 8.91 8.45 4.55 9.82 3.27 2.27 3.73 4.94 9.00 9.44 9.51 6.09
45 Köpenhamn Danmark 607 605,366 8.09 8.64 8.18 8.64 8.36 6.18 8.64 4.36 7.00 1.55 7.56 6.18 0.00 7.53 6.00
46 Leeds Storbritannien 488 474,632 6.82 8.18 4.82 7.73 6.64 2.82 7.45 3.64 4.91 4.09 4.94 9.00 8.14 9.51 5.91
47 Leicester Storbritannien 225 443,760 8.27 5.91 3.64 6.82 5.18 1.91 7.91 6.45 4.64 5.55 4.94 9.00 6.57 9.51 5.82
48 Poznań Polen 262 540,365 5.00 2.27 2.55 8.09 7.27 7.55 6.09 5.64 4.73 8.09 1.84 9.00 4.06 0.00 5.73
49 Nürnberg Tyskland 374 509,975 7.09 5.64 6.91 6.64 7.45 2.55 6.73 4.45 6.27 4.73 6.63 3.18 4.43 6.93 5.64
50 Stuttgart Tyskland 292 310,492 9.09 6.64 7.91 8.55 8.27 3.45 9.91 7.45 4.00 3.09 6.63 3.18 6.38 6.93 5.55
51 Toulouse Frankrike 811 879,683 5.64 5.18 7.18 5.00 6.91 7.55 3.64 2.09 7.82 5.00 2.69 1.45 4.06 8.02 5.45
52 Málaga Spanien 395 561,435 2.55 7.55 7.27 4.45 4.36 7.27 4.64 3.00 5.55 6.09 9.16 5.18 3.60 5.05 5.36
53 Bristol Storbritannien 144 535,907 7.27 7.27 4.27 6.91 5.82 3.55 6.55 8.64 5.36 2.55 4.94 9.00 7.31 9.51 5.27
54 Cardiff Storbritannien 102 335,145 7.64 6.73 4.00 5.64 5.36 4.09 8.91 9.18 3.00 4.27 4.94 9.00 5.92 9.51 5.18
55 Riga Lettland 304 640,527 5.36 4.18 3.55 1.55 3.09 6.55 3.09 3.73 5.82 8.73 9.63 6.64 0.00 2.58 5.09
56 Haag Nederländerna 114 1,022,256 6.64 4.00 5.55 4.73 4.00 2.55 1.91 8.27 8.82 2.45 8.13 5.18 5.55 7.33 5.00
57 Łódź Polen 293 696,708 6.09 2.09 2.18 2.55 2.91 8.18 3.36 4.64 5.73 9.36 1.84 9.00 2.86 0.00 4.91
58 Alicante Spanien 202 227,415 5.45 6.45 5.73 4.18 2.64 5.45 9.36 5.73 2.00 8.27 9.16 5.18 2.11 5.05 4.82
59 Wakefield Storbritannien 339 340,800 5.36 6.82 2.00 7.18 5.73 0.00 7.36 3.55 3.18 7.00 4.94 9.00 - 9.51 4.73
60 Helsingfors Finland 680 631,695 6.45 6.36 5.18 5.18 6.09 5.27 4.55 2.18 7.36 2.00 9.53 6.64 6.47 8.12 4.64
61 Antwerpen Belgien 204.5 718,730 4.18 5.45 6.45 4.27 4.55 1.36 2.36 4.73 7.45 5.09 10.00 3.36 5.82 3.37 4.55
62 Bremen Tyskland 405 557,464 6.18 3.00 5.09 6.36 6.73 1.55 4.45 2.73 6.55 5.82 6.63 3.18 3.88 6.93 4.45
63 Vilnius Litauen 401 544,386 2.64 2.73 3.18 1.64 1.91 5.73 2.00 1.64 5.18 8.18 3.44 9.55 5.27 3.87 4.36
64 Bilbao Spanien 18 351,355 4.00 7.45 4.45 5.27 5.09 6.45 8.00 9.73 3.55 4.55 9.16 5.18 1.74 5.05 4.27
65 Genova Italien 244 585,128 5.09 6.18 6.36 2.45 4.82 4.00 3.27 4.55 5.27 6.18 7.47 6.00 5.45 2.48 4.18
66 Oslo Norge 454 634,293 4.64 4.91 6.09 8.00 6.55 6.09 4.82 3.09 6.73 1.64 - 6.18 6.01 7.43 4.09
67 Sheffield Storbritannien 167 255,755 3.45 6.55 3.00 7.55 4.91 3.91 8.45 5.91 2.18 5.73 4.94 9.00 6.85 9.51 4.00
68 Palermo Italien 159 674,085 1.91 2.91 3.91 2.18 3.00 1.64 0.00 2.36 5.91 7.73 7.47 6.00 7.49 2.48 3.91
69 Hannover Tyskland 218 259,749 5.91 4.36 5.64 6.27 6.45 3.27 9.00 5.55 3.27 5.64 6.63 3.18 4.62 6.93 3.82
70 Murcia Spanien 1 437,665 1.09 2.64 2.09 3.91 1.82 3.73 1.18 10.00 4.36 8.36 9.16 5.18 1.93 5.05 3.73
71 Palma de Mallorca Spanien 209 402,045 3.82 7.09 7.00 3.82 3.27 7.36 7.09 5.82 3.91 4.18 9.16 5.18 3.78 5.05 3.64
72 Bielefeld Tyskland 257 333,090 5.55 1.82 2.27 4.64 3.18 1.18 5.18 3.36 4.45 8.45 6.63 3.18 1.74 6.93 3.55
73 Thessaloniki Grekland 112 315,196 3.09 3.55 3.82 3.00 1.73 6.27 5.27 6.36 1.82 9.45 7.75 3.55 5.64 2.88 3.45
74 Córdoba Spanien 1,255 328,325 1.18 5.09 3.27 3.64 2.82 3.64 2.73 0.00 2.91 10.00 9.16 5.18 1.09 5.05 3.36
75 Las Palmas Spanien 101 381,270 3.27 3.27 4.55 2.91 2.55 8.09 5.82 8.45 3.64 6.00 9.16 5.18 2.48 5.05 3.27
76 Tallinn Estland 159 426,538 2.27 2.55 2.64 1.82 1.45 5.82 2.55 3.91 4.09 6.82 9.44 9.64 4.25 10.00 3.18
77 Göteborg Sverige 204 581,821 4.55 3.64 4.18 4.00 4.18 7.18 3.82 5.36 6.18 3.55 3.06 6.36 4.71 9.90 3.09
78 Gdańsk Polen 262 219,072 4.09 3.09 2.45 8.82 3.73 7.64 9.73 5.18 1.55 7.82 1.84 9.00 2.48 0.00 3.00
79 Szczecin Polen 310 404,461 4.82 1.64 1.36 6.00 2.27 6.82 5.36 3.45 3.09 9.18 1.84 9.00 1.56 0.00 2.91
80 Bratislava Slovakien 530 424,428 7.91 5.36 5.00 3.09 3.91 5.55 7.55 2.55 3.73 6.45 0.00 9.00 5.36 1.30 2.82
81 Rotterdam Nederländerna 319 307,001 4.45 4.73 4.09 5.73 3.36 5.18 7.18 2.91 4.82 2.36 8.13 5.18 6.29 7.33 2.73
82 Coventry Storbritannien 81 325,949 1.73 4.55 1.73 7.00 4.09 3.82 4.36 7.55 2.82 1.91 4.94 9.00 4.90 9.51 2.64
83 Timişoara Rumänien 131 306,462 1.27 1.27 1.18 1.27 1.09 8.27 4.09 5.00 1.73 9.73 2.13 9.36 3.23 3.67 2.55
84 Florens Italien 102 382,533 1.82 6.27 6.82 2.82 6.00 3.36 4.00 6.73 3.36 4.45 7.47 6.00 6.75 2.48 2.45
85 Cluj-Napoca Rumänien 180 303,047 2.18 2.00 1.82 1.45 1.36 6.91 4.27 3.82 1.64 9.27 2.13 9.36 4.15 3.67 2.36
86 Nice Frankrike 744 941,777 2.45 4.09 6.27 4.09 5.55 2.27 1.09 1.27 7.91 3.27 2.69 1.45 3.13 8.02 2.27
87 Utrecht Nederländerna 99 171,620 3.55 2.36 2.36 5.45 2.00 2.09 8.18 6.00 2.36 2.27 8.13 5.18 4.34 7.33 2.18
88 Bologna Italien 180 387,515 2.91 5.27 4.64 2.36 5.64 3.27 3.73 4.27 3.45 5.18 7.47 6.00 6.66 2.48 2.09
89 Lublin Polen 147 157,574 2.73 1.36 1.27 4.55 2.36 5.00 8.09 4.18 1.18 8.91 1.84 9.00 1.37 0.00 2.00
90 Plovdiv Bulgarien 102 343,424 2.09 1.45 1.64 1.18 1.55 4.36 2.09 4.00 1.91 9.91 3.72 10.00 2.67 1.59 1.91
91 Nicosia Cypern 111 330,000 3.18 1.91 3.36 1.36 2.18 2.18 2.91 4.82 2.73 7.36 9.34 9.73 1.56 3.97 1.82
92 Ljubljana Slovenien 164 279,631 2.45 3.45 2.73 2.00 1.64 4.18 3.55 3.18 2.55 6.36 9.72 9.00 4.62 2.98 1.73
93 Varna Bulgarien 238 162,170 1.36 1.55 1.55 1.73 1.18 6.36 6.45 2.00 1.09 9.82 3.72 10.00 2.21 1.59 1.64
94 Kaunas Litauen 157 295,269 1.55 1.27 1.45 1.09 1.27 3.00 1.27 1.73 2.45 8.64 3.44 9.55 2.95 3.87 1.55
95 Bydgoszcz Polen 176 166,712 2.00 1.09 1.09 4.91 3.45 4.73 7.00 2.82 1.27 9.00 1.84 9.00 1.19 0.00 1.45
96 Bari Italien 203 325,271 1.45 2.82 2.82 2.27 3.82 1.09 1.64 1.91 2.64 7.55 7.47 6.00 5.73 2.48 1.36
97 Luxemburg stad Luxemburg 51 114,303 2.82 1.73 3.73 1.91 2.09 2.73 8.73 8.09 1.36 1.45 9.81 3.64 6.10 5.15 1.27
98 Bonn Tyskland 1,295 318,809 3.91 2.45 3.45 6.55 3.64 1.73 5.45 1.09 4.18 4.82 6.63 3.18 2.67 6.93 1.18
99 Brno Tjeckien 230 195,424 4.27 3.36 3.09 3.36 2.73 2.09 7.64 2.64 1.45 7.45 2.88 9.00 2.76 1.20 1.09
100 Valletta Malta 1 5,730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 10.00 9.82 0.00 3.91 - 0.00 2.02 8.22 0.00

Metodik

SumUps småföretagarindex 2019 understryker situationen för småföretagare i hela Europa. Vi har analyserat fyra viktiga kategorier som bidrar till en omfattande översikt av småföretagen i Europa idag. Småföretagarindex 2019 är därför uppdelat i fyra delar:

  • Småföretag – typ av och antal sm¨¨åföretag i varje stad
  • Densitet – antal småföretag per capita och km²
  • Hyra och fastigheter – tillgängliga företagslokaler och hyreskostnad
  • Externt stöd – finansiella medel och bidrag som stöd till småföretagare

Betyg

För att rangordna städerna i ett index gavs de ett betyg i varje kategori, och summan lades samman till ett totalt småföretagarbetyg. Betygssystemet skiljer mellan de befintliga typerna av faktorer:

  • Positiva faktorer: Ju högre värde desto högre betyg. (butiker, kaféer/barer, restauranger, hantverkare, skönhet, taxi, per capita, per kvadratkilometer, tillgänglighet, EU-bidrag, initiativ, investering)
  • Negativa faktorer: Ju högre värde desto lägre betyg. (priser, skatter)

För direkta faktorer rangordnades resultaten för varje stad från högst till lägst och tilldelades sedan en rättvis del av maxbetyget (10) enligt ekvationen [1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1], där C står för staden och *9+1 läggs till för att få ett betyg mellan 0 och 10.

För indirekta faktorer rangordnades resultaten för varje stad från lägst till högst och tilldelades sedan en rättvis del av maxbetyget (10) enligt ekvationen [1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1], där C står för staden och *9+1 läggs till för att få ett betyg mellan 0 och 10.

Rangordning

När betygen hade tagits fram beräknades den totala rankningen genom att vikta varje kriterium som följer: Småföretag (35%), Densitet (15%), Hyra och fastigheter (35%), Externt stöd (15%). Detta gav sedan det totala betyget.

När totalbetyget räknats ut justerades skalan för att standardisera resultaten på ett intervall mellan 1 och 10. Detta gjordes genom att rangordna slutbetygen och ge 0 till det lägsta betyget, 10 till det högsta och ett proportionerligt betyg till alla mellanliggande värden.

Städer

Stadslista: SumUps småföretagarindex 2019 inkluderar de 100 största städerna i Europa baserat på folkmängd inklusive alla huvudstäder. Medlemskap i EU har inte tagits hänsyn till i urvalet.

Befolkningsmängd: Storstadsbefolkningen, hämtad från FN:s statistikenhet med de senaste uppgifterna för varje stad.

Storlek: Storstadsarean (km²), hämtad från FN:s statistikenhet, universitetswebbplatser och Wikipedia

Varje kategori delades sedan upp i underfaktorer.

För Småföretag undersöktes följande underfaktorer:

Butiker: Totalt antal butiker per stad. Källa: OpenStreetMaps.

Kaféer/barer: Totalt antal kaféer och barer per stad, beräknat som ett genomsnitt från 3 olika källor: OpenStreetMaps, Yelp och TripAdvisor.

Restauranger: Totalt antal restauranger per stad, beräknat som ett genomsnitt från 3 olika källor: OpenStreetMaps, Yelp och TripAdvisor.

Hantverkare: Totalt antal hantverkarföretag per stad, beräknat som ett genomsnitt från 2 olika källor: OpenStreetMaps och Yelp. I denna kategori ingår elektriker, rörmokare, låssmeder, snickare och målare.

Skönhet: Totalt antal skönhetsrelaterade företag per stad, beräknat som ett genomsnitt från 2 olika källor: OpenStreetMaps och Yelp. I denna kategori ingår kosmetikabutiker, frisörer, massörer, nagelsalonger och tatueringsstudior.

Taxi: Totalt antal taxibilar per stad. Data hämtades från Europeiska kommissionens rapport “Study on passenger transport by taxi, hire car with driver and ridesharing in the EU” från 2016. Städer som inte ingick i denna rapport undersöktes med manuella efterforskningar och data hämtad från myndighetswebbplatser och nyhetsartiklar.

För Densitet undersöktes följande underfaktorer:

Per capita: Antal småföretag per invånare. En procentsats räknades ut för relationen mellan antalet småföretag och stadens befolkning. Befolkningsdata hämtades från de senaste officiella folkräkningsuppgifterna.

Per kvadratkilometer: Antal småföretag per kvadratkilometer. Beräknades baserat på relationen mellan antalet småföretag och storstadsområdet.

För Hyra och fastigheter undersöktes följande underfaktorer:

Tillgänglighet: Provision av detaljhandelslokaler per person, beräknat som hela landets detaljhandelsyta delat med befolkningen. Källa: GfK-studie om detaljhandelsindikatorer.

Pris: Månatlig hyra för en lokal på 85 kvadratmeter, beräknad som ett genomsnitt från 2 olika källor: Expatistan och Numbeo.

För Externt stöd undersöktes följande underfaktorer:

EU-bidrag: Belopp som EU beviljat varje land under COSME (EU:s program för små och medelstora företag). Beräknat per capita.

Skatt: Procentandelen av ett företags intäkter som måste betalas i skatt enligt landets lagar. Källa: PWC:s skattesammanfattningar.

Initiativ: Totalt antal användare som på sociala medier definierar sig som “små¨företagare” plus totalt antal användare på sociala medier som visar "intresse" för "uppstartsrelaterade ämnen", t.ex. Startup Outlets. Spåras med hjälp av digital beteendedata uppmätt som "intresse".

Investering: Totalt riskkapital investerat av staten. Data erhölls i USD från 2017 och dagens valutakurs användes för omvandling (USD till EUR = 0,83). Källa: Venture Investment Data Review. Beräknat per capita.