Kørselsgodtgørelse - Hvad er kørselsgodtgørelse?

Virksomheder kan vælge at udbetale kørselsgodtgørelse til ansatte, der bruger egen bil i erhvervsmæssige sammenhænge.

Hold styr på alle fakturaer i din virksomhed med SumUp Fakturaer. Prøv programmet og send en faktura allerede i dag!

Det er valgfrit for virksomheder, om de vil udbetale kørselsgodtgørelse til deres ansatte. Det er sådan, at ansatte ikke kan få både kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse - men kun få én af delene. Hvis en ansat har firmabil, kan der ikke gives hverken kørselsfradrag eller kørselsgodtgørelse.

Med erhvervsmæssig kørsel menes der:

 • At en ansat kører mellem sit hjem og arbejdspladsen i maksimum 60 dage inden for 12 måneder

 • At en ansat kører mellem flere arbejdspladser ejet af samme arbejdsgiver

 • At en ansat kører for arbejdspladsen i forbindelse med opgaver

Hvis en ansat kører mere end 60 dage mellem arbejde og hjem, kan der ikke opnås kørselsgodtgørelse for de dage, der går ud over de 60 dage.

Hvilke udgifter dækkes af kørselsgodtgørelsen?

Det er de fleste udgifter, der bliver dækket af kørselsgodtgørelsen, men det er dog ikke alle. Som udgangspunkt bliver udgifter til benzin, forsikring, vedligeholdelse, vægtafgift og finansiering dækket. Det er de udgifter, der sikrer, at bilen kan køre og komme fra A til B.

Dog dækker kørselsgodtgørelsen ikke over udgifter til bro- eller færgebilletter samt parkeringsudgifter. Det betyder ikke, at den ansatte selv skal betale for at køre over Storebæltsbroen, hvis det er i forbindelse med noget arbejdsrelateret. I stedet kan arbejdsgiveren udbetale beløbet som et almindeligt udlæg.

Hvis arbejdsgiveren skal have mulighed for at udbetale beløbet for en brobillet, er det vigtigt, at den ansatte har gemt kvittering fra broen, da kvitteringen fungerer som bilag i bogføringen.

Hvordan får man kørselsgodtgørelse udbetalt?

For at få udbetalt kørselsgodtgørelsen skal arbejdsgiveren selv angive kørselsgodtgørelsen på Skat's hjemmeside. Efter at have logget ind skal der i felt 48 skrives det beløb, der er blevet udbetalt til den ansatte.

De penge der bliver udbetalt er skattefrie, hvis blot arbejdsgiveren følger statens takster for kørselsgodtgørelse.

Takster for kørselsgodtgørelse

Der er nogle faste satser, som arbejdsgiveren kan vælge at følge. Arbejdsgiveren kan selv vælge at betale enten mindre eller mere.

Satserne for 2020 lyder således:

 • Hvis der køres mindre end 20.000 km., i bil eller på motorcykel, betales der 3,56 kr. pr. km.

 • Hvis der køres mere end 20.000 km., i bil eller på motorcykel, betales der 1,98 kr. pr. km., der sker efter, at der er kørt 20.000 km.

 • Køres der på en cykel eller en knallert, kan der udbetales 0,53 kr. pr. km.

Alle satserne gælder pr. arbejdsgiver. Det betyder, at hvis man arbejder som lønmodtager samtidig med, at man har egen virksomhed, kan der udbetales kørselsgodtgørelse begge steder. Det kræver kun, at der føres kørselsregnskab for begge kørsler i hver sin kørebog.

Før et kørselsregnskab

For overhovedet at kunne få udbetalt kørselsgodtgørelse er det vigtigt at føre en kørebog. En kørebog har den funktion at indeholde alle informationer relateret til erhvervskørslen. En kørebog skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på føreren

 • CPR-nummer på føreren

 • Nummerplade

 • Dato for kørslen

 • Tidsrum for hvornår kørslen har fundet sted

 • Formål med kørslen

 • Hvor kørslen er startet

 • Hvor kørslen er sluttet

 • Samlede antal kilometer for kørslen

Det smarteste er at føre en online kørebog, så man ikke skal holde styr på en masse fysiske papirer. Dog er det vigtigste, at informationerne bliver skrevet ned og gemt.