IBAN-nummer - Hvad er et IBAN-nummer?

IBAN-nummer er forkortelsen for International Bank Account Number, og bliver brugt i forbindelse internationale betalinger.

Du kan tilføje dit IBAN-nummer på de fakturaer, du sender fra SumUp Fakturaer

Få dit IBAN-nummer på dine fakturaer

I Danmark har man et almindeligt kontonummer, men lige så snart, at en virksomhed eller privatperson skal overføre til udlandet, skal der også angives et IBAN-nummer. Sammen med et IBAN-nummer skal man også bruge en BIC-kode, som er et identifikationsnummer for bankerne.

Det blev besluttet af ECBS (Den Europæiske Komite for Banktransaktionsstandarder) at indføre IBAN-nummeret. Det blev gjort for at lette gøre det nemmere at håndtere de internationale overførsler rent administrativt.

Hvad består et IBAN-nummer af?

Et IBAN-nummer består af 18 karakterer, og de første afhænger af, hvor kontoen er oprettet. Sendes pengene en dansk konto, er de to første karakterer DK. Landet, hvor pengene sendes fra, har ingen betydning, da det er landet, hvor kontoen er oprettet, der gælder.

De næste to tal er automatisk udvalgt for at sikre, at kontoen er korrekt. De sidste 14 tal består for det meste af det kontonummer og registreringsnummer, som bankkontoen har. I visse banker såsom Nykredit har kontonummeret kun 7 cifre, og i det tilfælde bliver der placeret tre 0'er i stedet.

Hvordan får man et IBAN-nummer?

Man kan få oplyst IBAN-nummeret ved at kontakte sin bank eller ved at logge på netbank. Nummeret står oftest oplyst under kontoinformationer. Der er et IBAN-nummer knyttet til hver bankkonto, og det er dermed ikke et nummer, som banken skal oprette separat. Man har altså et IBAN-nummer, hvis man har en bankkonto.

Hvorfor skal man bruge et IBAN-nummer?

Der skal gøres brug af et IBAN-nummer, når der skal overføres penge til andre lande, eller hvis penge skal modtages fra udlandet. Ved at gøre brug af et IBAN-nummer sikrer banken sig, at overførslen sker sikkert, og at det er den rette modtager, der modtager pengene.

Det er ikke alle lande, der kræver et IBAN-nummer, men efterhånden har flere og flere lande indført IBAN-nummeret.

Omvendt er det vigtigt, hvis du har udenlandske kunder, at kunderne sikkert kan lave en bankoverførsel til dig. Det er derudover også en god ide at skrive IBAN-nummeret, på den sendte faktura, sammen med de andre kontooplysninger. Du tilføjer IBAN-nummeret på en faktura i SumUp ved at følge disse trin:

  1. Log på din SumUp profil

  2. Klik på 'Indstillinger' og vælg 'Virksomhed'

  3. Hvis du ruller ned i bunden, kan du tilføje alle dine bankoplysninger - inklusiv dit IBAN-nummer

Efterfølgende vil dit IBAN-nummer stå samme sted på dine fakturaer som resten af dine kontooplysninger.

Brug SumUp Fakturaer som faktureringsprogram