Databehandleraftale - Hvad er en databehandleraftale?

En databehandleraftale er en aftale, der indgås, når en virksomhed vælger en anden virksomhed til at behandle data.

Hos SumUp Fakturaer holder vi styr på din data, når du laver og sender fakturaer til dine kunder.

Den 16. juni 2016 blev den nye persondatalov (GDPR-loven) vedtaget af EU, og den trådte efterfølgende i kraft den 25. maj 2018.

Som følge af den nye persondatalov, er virksomheder forpligtet til at indgå en databehandleraftale med det firma, der behandler og opbevarer den indsamlede persondata.

Hvornår skal der laves en databehandleraftale?

Kort sagt skal der laves en databehandleraftale, når én virksomhed får en anden virksomhed til at opbevare personlig data. Det kan eksempelvis være en virksomhed, hvor kundernes informationer bliver opbevaret hos en anden virksomhed. I sådan et tilfælde skal der laves en databehandleraftale.

Det kan være personlige oplysninger såsom:

  • Navn

  • CPR-nummer

  • Alder

  • Køn

Databehandleraftalen indgås mellem to parter: en databehandler og en dataansvarlig. Den dataansvarlige er den part, der videregiver personlige informationer til en anden virksomhed, der bliver kaldt for databehandleren.

Det er den dataansvarliges ansvar at informere databehandleren omkring, hvordan dataen skal behandles og opbevares. Hvordan og hvorledes bliver beskrevet i databehandleraftalen. I andre tilfælde har databehandleren en databehandleraftale, som dataansvarlige skal være enig eller uenig i.

Databehandleraftale skabelon

I og med at en databehandleraftale skal indeholde en lang række informationer, har Datatilsynet udarbejdet en skabelon, som virksomheder kan downloade. Ved at hente skabelonen ned skal den dataansvarlige blot udfylde oplysninger på databehandleren, og hermed ikke undersøge hvad aftalen skal indeholde af punkter.

Skabelonen til databehandleraftalen kan hentes på Datatilsynets hjemmeside.

Den er ret lang, hvilket er derfor at det er smartest at gå efter en skabelon, da man på den måde undgår at udarbejde en ugyldig databehandleraftale.

Databehandleraftale skabelon på engelsk

Det er langt fra alle databehandlere og dataansvarlige, der kan kommunikere på dansk. Datatilsynet har i den forbindelse oversat den danske databehandleraftale skabelon til engelsk, og også den kan findes på Datatilsynets hjemmeside.