Cost-benefit analyse - Hvad er en cost-benefit analyse?

En cost-benefit analyse er en analyse, som virksomheder kan lave for at finde ud af, om et projekt kan betale sig eller ej.

For at lave en god cost-benefit analyse er det vigtigt at kende til økonomien i virksomheden. En stor del af det er at have styr på sin fakturering, som du kan ordne med SumUp Fakturaer.

Oversat til dansk betyder cost-benefit analyse en analyse af omkostninger og fordele. Virksomheder foretager en cost-benefit forud for et nyt projekt, tiltag eller investering ved at holde omkostningerne op imod fordelene. På den måde finder virksomheden ud af, om det kan betale sig økonomisk.

Overordnet set besvarer en cost-benefit analyse spørgsmålet om, hvilken værdi investeringen kan tilføre virksomheden.

Hvordan laver man en cost-benefit analyse?

En cost-benefit analyse kan både være en overskuelig samt mindre overskuelig opgave alt efter projektets omfang. Det første man skal gøre, når man vil beregne, om noget kan betale sig er at beregne de samlede omkostninger ud. Her gælder det alle omkostninger lige meget hvor store, eller hvor små de må synes.

Hvis det eksempelvis er en kampagne, skal alle omkostninger i forbindelse med igangsættelsen og vedligeholdelsen af kampagnen medregnes. Efterfølgende skal den forventede økonomiske gevinst udregnes.

For mange virksomheder kan den sidste del være svært, da man kan have svært ved at forudse, hvad kampagnen vil give af udkast. Det er dog vigtigt, at man i virksomheden prøver at beregne, hvad kampagnen som minimum vil give af resultat.

Ved at have de samlede omkostninger for kampagnen og den mindst mulige indtjening, kan man holde de to tal op imod hinanden og hermed se, om projektet kan betale sig eller ej.

Cost-benefit analyse eksempel

Virksomheden Hundefoder ApS vil gerne have en ny hjemmeside, hvor de kan have deres webshop på. Det vil koste virksomheden 30.000 kr. at få en webdesigner til at udarbejde hjemmesiden for dem, hvorefter Hundefoder ApS selv kan vedligeholde hjemmesiden.

Hundefoder ApS ønsker at få sat gang i deres salg, da det på det seneste er gået i stå. De vurderer i den forbindelse, at der med en ny hjemmeside vil komme en øget trafik på siden. De forventer, at deres salg det første år vil stige med 50.000 kr.

Cost-benefit beregning:

På den ene side har virksomheden en 'cost' på 30.000 kr. og en 'benefit' på 50.000 kr. Dette betyder, at der kan skabes et økonomisk overskud på 20.000 kr. det første år, hvis Hundefoder ApS køber en ny hjemmeside.

Udover en økonomisk gevinst for virksomheden, vurderer de også, at deres kunder vil have en øget brugeroplevelse. Kunderne vil nemmere kunne finde rundt i produkterne og forhåbentlig også putte mere i kurven. Investeringen har altså også en gevinst for kunderne.

Hvordan kan man vurdere resultatet af en cost-benefit analyse?

Som påpeget længere oppe så vil man oftest vurdere et resultat ud fra kroner og øre, altså hvor meget virksomheden kan tjene på det nye tiltag. Der kan dog være andre aspekter, som man ikke kan gøre op i kroner og øre, da de har en anden værdi for virksomheden.

Dette gælder eksempelvis for eksemplet ovenfor, hvor Hundefoder ApS' kunder får en større brugeroplevelse. Det kan også være, hvis en virksomhed ønsker at hyre en coach til deres medarbejdere, så de kan trives bedre på arbejdspladsen.

En cost-benefit analyse i forbindelse med sidste eksempel vil først og fremmest blive vurderet i medarbejdertilfredshed, som senere hen kan give en større effektivitet for medarbejderne, der kan give afkast til virksomheden.

Brug en cost-benefit analyse i din virksomhed

Selvom en cost-benefit analyse kan lyde som en stor opgave, så viser ovenstående eksempel, at det i virkeligheden kan gøres ret simpelt. Derfor er det et værktøj, som både store og små virksomheder kan gøre brug af. Ofte vil det være mere simple udregninger, der foretages i mindre virksomheder kontra store.

For små nystartede virksomheder kan det være en god ide at lave en del cost-benefit analyser i takt med, at virksomheden vokser. På den måde har man hele tiden styr på, hvad det nye tiltag ved koste, men også tydeliggøre hvad tiltaget vil give af afkast.

Visse virksomheder glemmer vigtigheden i at lave beregninger forud for nye tiltag, men det er en god øvelse, selvom det kan være svært at forudse gevinsten i den anden ende.