Jelikož jsme regulovaným poskytovatelem služeb, naše činnost podléhá přísným předpisům úřadu pro dohled nad finančním trhem, systémů platebních karet (Visa, Mastercard a American Express) a také naší zpracovatelské banky, jež nám umožňuje poskytovat služby související s přijímáním plateb kartou. Naše licence není neomezená a neumožňuje nám podporovat všechny typy podnikatelské činnosti. Může se stát, že se na seznamu typů podnikání, jež nepodporujeme, objeví nové kategorie, nebo naopak zmizí některé dosavadní. Seznam pravidelně aktualizujeme – změny se vždy snažíme doplnit v nejkratší možné době. V případě dotazů se prosím obraťte na náš tým zákaznické podpory.

Tyto kategorie podnikání nepodporujeme:

 • „Plnění v budoucnosti“: Časový interval mezi zpracováním platby kartou a poskytnutím produktu/služby by neměl přesáhnout 7 dní. Když tuto dobu ve vaší podnikatelské činnosti překračujete, vaše podnikání spadá do kategorie tzv. „plnění v budoucnosti“, například předprodej lístků na koncerty (neplatí pro fyzické pokladny) anebo prodej letenek.

 • Služby určené dospělým / Pornografie

 • Letecké společnosti

 • Obchodní semináře – například semináře o prodeji nemovitostí, investiční programy, podnikatelské příležitosti/strategie, knihy o osobním rozvoji

 • Inkasní agentury, refinancování/faktoring dluhu, hypotéky, brokerské služby/refinancování, mikro půjčky

 • Kosmetická chirurgie

 • Poradenská centra bez licence (například: dluhové a finanční poradenství, manželské a rodinné poradny, poradny pro alkoholiky a drogově závislé a jiné osobní poradenské služby)

 • Detektivní agentury, ochranné agentury, bezpečnostní služby včetně využívání obrněných vozidel, strážných psů

 • Podomní prodej

 • Vybavení pro výrobu drog / medikamentů

 • Personální agentury, služby dočasné pracovní výpomoci

 • Eskortní služby

 • Služby pro sdílení souborů

 • Jasnovidci

 • Herní automaty

 • Prodej a distribuce střelných zbraní a munice

 • Nelegální nebo právně pochybné podnikatelské činnosti nebo produkty

 • Investorské služby/investiční kluby: Prodej akcií, cenných papírů, opcí, binárních opcí, forex a další investiční nástroje

 • Úpravy mužských/ženských částí těla

 • Členské poplatky

 • Modelingové/talentové agentury

 • Neziskové organizace

 • Záložny

 • Politické organizace

 • Produkty s pochybnou účinností: sem patří kromě jiného produkty na redukci tělesné hmotnosti, přípravky pro růst vlasů nebo na zlepšení fyzické kondice.

 • Ochranné služby: ochrana, pojištění nebo registrace proti událostem jako krádež identity, internetový podvod, krádež nebo zneužití kreditní karty apod.

 • Pyramidový prodej/síťový marketing

 • Náboženské organizace

 • Firmy zprostředkující sexuální služby

 • Obchody se známkami a mincemi

 • Telekomunikační služby včetně (ne však výhradně) předplacených a opakovaně poskytovaných telefonických služeb

 • Ojeté automobily

 • Vklady/kauce a jakýkoliv typ plateb s možností vrácení peněz, které regulují smluvní podmínky podnikatele

Popisuje-li některá z těchto kategorií charakter vaší podnikatelské činnosti (v plném nebo částečném rozsahu), a služby SumUp již využíváte, bude potřeba, abyste se obrátil/a na náš tým zákaznické podpory.