Small Business Index
2019

Små bedrifter er ikke bare Europas økonomiske ryggrad, men en viktig del av lokale økonomier. De er del av samfunnets sjel, bygger sosial mobilitet, fremmer konkurranse og kobler sammen landlige og urbane områder. Små bedrifter er fleksible, og ofte i stand til å utmanøvrere store bedrifter ved å reagere raskere på endrede forbruksmønstre, markedskrav og varierende trender.

Over hele Europa tar entreprenører saken i egne hender ved å starte foretak som er klare til å konkurrere med de gamle etablerte. Noen land og byer bidrar imidlertid bedre enn andre til å støtte små bedrifter. SumUp Small Business Index viser de europeiske byene som tilbyr det beste miljøet for bedrifter. Vi gir deg status quo for små bedrifter i Europas mest befolkede byer, inkludert eiendomsoversikter, og tredjepartsinsentiver og støtte.

"Ettersom ambisiøse hoder går lei av ineffektive byråkrater og hierarkier, investerer de heller i sine egne selskaper som er fleksible, tilpasningsdyktige og kundefokuserte," sier Marc Alexander Christ, medstifter av SumUp. "Hos SumUp vet vi at det kreves styrke og pågangsmot for å komme over de hindringene som er forbundet med å starte og utvide en bedrift - raske og enkle betalingsmetoder bør ikke være en av dem. Vi gir eierne av små bedrifter muligheten til å tilby problemfrie, oversiktlige betalingsløsninger."

Tegnforklaring

Liten bedrift

🛍 Butikker

☕ Kafeer og barer

🍴 Restaurant

💼 Håndtverker

💅 Skjønnhet

🚖 Taxi

Tetthet

👪 Per innbygger

📍 Per km²

Leie og fast eiendom

🔑 Tilgjengepghet

💵 Pris

Statsstøtte

💰 Subsidier

⚖ Mva

🚀 Initiativer

📈 Investering

Sted Liten bedrift Tetthet Leie og
fast eiendom
Statsstøtte
# By Land Størrelse Innbyggere 🛍 🍴 💼 💅 🚖 👪 📍 🔑 💵 💰 🚀 📈 Total
1 Valencia Spania 135 792,055 3.00 9.36 9.00 6.45 8.00 7.73 6.00 9.27 7.09 7.09 9.16 5.18 5.08 5.05 10.00
2 Madrid Spania 606 3,198,645 9.64 9.91 9.82 9.27 9.64 9.82 4.91 8.91 9.73 3.00 9.16 5.18 8.98 5.05 9.91
3 Wien Østerrike 415 1,867,582 9.27 9.18 9.27 8.36 9.09 8.64 4.18 7.82 9.64 3.36 9.25 5.18 9.35 3.18 9.82
4 Berlin Tyskland 1,030 3,520,031 9.82 9.64 9.73 9.55 9.82 9.27 3.91 6.27 9.82 3.18 6.63 3.18 9.72 6.93 9.73
5 Barcelona Spania 101 1,611,010 6.91 9.73 9.55 7.36 9.27 9.36 6.36 9.64 8.91 2.82 9.16 5.18 8.42 5.05 9.64
6 Warszawa Poland 517 1,744,735 8.64 7.18 7.64 9.82 8.73 9.64 5.09 7.00 8.73 5.91 1.84 9.00 8.24 0.00 9.55
7 Essen Tyskland 210 582,624 9.45 5.00 7.09 9.00 7.91 2.64 8.82 8.82 6.82 7.27 6.63 3.18 3.60 6.93 9.45
8 Athen Hellas 412 664,046 9.36 8.00 8.00 2.09 4.64 9.73 9.64 8.36 4.55 8.55 7.75 3.55 9.26 2.88 9.36
9 Praha Tsjekkia 496 1,280,508 7.45 8.91 8.91 9.73 9.73 8.82 6.27 6.64 8.27 4.91 2.88 9.00 7.77 1.20 9.27
10 Birmingham Storbritannia 599 1,085,810 8.73 9.09 6.09 8.73 9.36 5.09 5.73 5.09 8.00 4.36 4.94 9.00 9.07 9.51 9.18
11 Glasgow Skottland 265 1,209,143 4.91 8.09 5.27 5.91 7.00 8.45 2.82 6.18 8.36 5.27 4.94 9.00 7.96 9.51 9.09
12 Düsseldorf Tyskland 224 612,178 8.91 6.09 8.09 9.09 8.18 4.91 8.55 8.73 7.27 4.64 6.63 3.18 6.20 6.93 9.00
13 Hamburg Tyskland 747 873,062 9.73 8.45 9.36 9.18 9.55 7.82 9.09 5.45 8.09 2.73 6.63 3.18 8.79 6.93 8.91
14 Sevilla Spania 141 698,040 3.64 9.55 8.36 4.36 5.91 7.09 5.91 9.00 6.36 6.55 9.16 5.18 3.41 5.05 8.82
15 Duisburg Tyskland 233 491,231 8.36 3.82 5.82 8.27 7.73 1.82 8.36 7.18 6.09 8.00 6.63 3.18 2.48 6.93 8.73
16 Paris Frankrike 105 10,460,118 9.91 9.82 10.00 9.91 9.91 9.91 1.55 9.91 10.00 1.27 2.69 1.45 9.81 8.02 8.64
17 London Storbritannia 1,738 8,135,667 10.00 10.00 9.91 10.00 10.00 10.00 3.18 7.27 9.91 0.00 4.94 9.00 10.00 9.51 8.55
18 Napoli Italia 117 972,130 1.64 6.91 7.45 2.73 7.09 6.73 2.18 8.18 7.55 6.64 7.47 6.00 9.54 2.48 8.45
19 Zürich Sveits 88 1,354,140 7.18 4.82 7.55 9.64 7.36 8.55 3.45 9.45 9.27 1.09 - 9.09 7.40 9.70 8.36
20 Milano Italia 182 1,348,707 8.00 9.00 9.45 3.73 8.55 8.73 4.73 9.36 8.45 2.09 7.47 6.00 9.63 2.48 8.27
21 München Italia 1,508 2,869,113 9.55 8.27 9.09 8.18 9.18 7.91 9.18 7.91 7.64 1.73 6.63 3.18 8.89 6.93 8.18
22 Roma Tyskland 385 707,150 7.82 9.27 9.64 3.45 9.45 9.18 2.64 2.45 9.55 2.64 7.47 6.00 9.91 2.48 8.18
23 Torino Italia 130 888,683 3.36 5.55 7.36 3.18 7.82 5.64 2.45 7.73 7.18 6.73 7.47 6.00 8.33 2.48 8.00
24 Bucuresti Romania 285 1,912,515 6.00 4.27 6.73 3.27 2.45 9.45 2.27 7.36 8.18 9.09 2.13 9.36 9.16 3.67 7.91
25 Liverpool Storbritannia 200 552,267 3.73 8.82 4.91 7.91 8.91 5.36 6.91 7.64 5.45 5.36 4.94 9.00 7.03 9.51 7.82
26 Dortmund Tyskland 280 586,181 9.09 3.73 6.18 7.45 6.82 2.91 7.73 6.55 6.91 6.27 6.63 3.18 3.69 6.93 7.73
27 Stockholm Sverige 382 1,562,136 6.73 7.82 7.82 7.64 8.09 9.09 3.00 6.09 9.18 1.82 3.06 6.36 8.05 9.90 7.64
28 Köln Tyskland 1,627 1,060,582 8.82 7.36 8.55 8.45 9.00 4.64 5.64 1.82 8.64 3.45 6.63 3.18 7.59 6.93 7.55
29 Frankfurt Ungarn 2,538 2,587,904 8.45 7.73 8.82 7.82 8.82 6.00 7.82 7.09 7.73 2.18 6.63 3.18 7.22 6.93 7.45
30 Budapest Tyskland 314 732,688 9.18 6.00 8.27 3.55 4.73 8.91 1.45 1.36 9.45 7.91 3.25 1.55 7.96 2.68 7.45
31 Brussel Belgia 1,517 1,550,299 5.73 7.64 8.73 5.09 7.18 4.82 1.73 1.45 9.36 3.82 10.00 3.36 7.68 3.37 7.27
32 Kraków Poland 327 755,471 6.36 5.73 4.36 7.09 6.36 8.36 5.00 5.27 6.00 7.64 1.84 9.00 4.80 0.00 7.18
33 Sofia Bulgaria 492 590,336 7.00 4.45 5.45 2.64 3.55 9.09 7.27 4.09 3.82 9.55 3.72 10.00 7.12 1.59 7.09
34 Leipzig Tyskland 196 560,472 8.18 4.64 5.36 5.82 5.00 3.09 6.18 6.91 6.64 6.91 6.63 3.18 3.32 6.93 7.00
35 Marseille Frankrike 1,732 1,559,789 4.36 5.82 7.73 5.36 7.64 5.91 1.36 1.18 9.09 5.45 2.69 1.45 5.18 8.02 6.91
36 Dresden Tyskland 298 543,825 7.36 3.91 4.73 6.09 5.45 2.36 5.55 4.91 6.45 7.18 6.63 3.18 3.04 6.93 6.82
37 Lyon Frankrike 1,171 1,551,108 5.18 7.00 8.64 6.73 8.64 4.27 1.82 1.55 9.00 4.00 2.69 1.45 4.99 8.02 6.73
38 Edinburgh Skottland 125 482,005 7.55 7.91 5.91 4.82 6.27 6.64 8.27 9.09 5.00 2.91 4.94 9.00 6.94 9.51 6.64
39 Bochum Tyskland 145 364,742 6.55 2.18 2.91 7.27 4.27 1.45 6.82 6.82 5.09 8.82 6.63 3.18 1.84 6.93 6.55
40 Amsterdam Nederland 1,140 821,752 8.55 8.55 8.45 5.55 5.27 7.00 6.64 2.27 8.55 1.36 8.13 5.18 8.70 7.33 6.45
41 Lisboa Portugal 84 504,718 4.73 9.45 9.18 9.45 4.45 8.00 9.27 9.55 4.27 3.64 3.16 6.45 8.61 3.08 6.36
42 Dublin Irland 318 544,107 5.82 8.36 6.64 6.18 7.55 9.55 9.45 8.00 5.64 1.18 2.22 5.18 8.52 9.60 6.27
43 Katowice Poland 165 302,397 7.73 3.18 1.91 9.36 6.18 4.45 9.55 8.55 2.09 9.64 1.84 9.00 1.28 0.00 6.18
44 Manchester Storbritannia 630 256,984 6.27 8.73 6.55 8.91 8.45 4.55 9.82 3.27 2.27 3.73 4.94 9.00 9.44 9.51 6.09
45 København Danmark 607 605,366 8.09 8.64 8.18 8.64 8.36 6.18 8.64 4.36 7.00 1.55 7.56 6.18 0.00 7.53 6.00
46 Leeds Storbritannia 488 474,632 6.82 8.18 4.82 7.73 6.64 2.82 7.45 3.64 4.91 4.09 4.94 9.00 8.14 9.51 5.91
47 Leicester Storbritannia 225 443,760 8.27 5.91 3.64 6.82 5.18 1.91 7.91 6.45 4.64 5.55 4.94 9.00 6.57 9.51 5.82
48 Poznań Poland 262 540,365 5.00 2.27 2.55 8.09 7.27 7.55 6.09 5.64 4.73 8.09 1.84 9.00 4.06 0.00 5.73
49 Nürnberg Tyskland 374 509,975 7.09 5.64 6.91 6.64 7.45 2.55 6.73 4.45 6.27 4.73 6.63 3.18 4.43 6.93 5.64
50 Stuttgart Tyskland 292 310,492 9.09 6.64 7.91 8.55 8.27 3.45 9.91 7.45 4.00 3.09 6.63 3.18 6.38 6.93 5.55
51 Toulouse Frankrike 811 879,683 5.64 5.18 7.18 5.00 6.91 7.55 3.64 2.09 7.82 5.00 2.69 1.45 4.06 8.02 5.45
52 Málaga Spania 395 561,435 2.55 7.55 7.27 4.45 4.36 7.27 4.64 3.00 5.55 6.09 9.16 5.18 3.60 5.05 5.36
53 Bristol Storbritannia 144 535,907 7.27 7.27 4.27 6.91 5.82 3.55 6.55 8.64 5.36 2.55 4.94 9.00 7.31 9.51 5.27
54 Cardiff Storbritannia 102 335,145 7.64 6.73 4.00 5.64 5.36 4.09 8.91 9.18 3.00 4.27 4.94 9.00 5.92 9.51 5.18
55 Riga Latvia 304 640,527 5.36 4.18 3.55 1.55 3.09 6.55 3.09 3.73 5.82 8.73 9.63 6.64 0.00 2.58 5.09
56 Haag Nederland 114 1,022,256 6.64 4.00 5.55 4.73 4.00 2.55 1.91 8.27 8.82 2.45 8.13 5.18 5.55 7.33 5.00
57 Łódź Poland 293 696,708 6.09 2.09 2.18 2.55 2.91 8.18 3.36 4.64 5.73 9.36 1.84 9.00 2.86 0.00 4.91
58 Alicante Spania 202 227,415 5.45 6.45 5.73 4.18 2.64 5.45 9.36 5.73 2.00 8.27 9.16 5.18 2.11 5.05 4.82
59 Wakefield Storbritannia 339 340,800 5.36 6.82 2.00 7.18 5.73 0.00 7.36 3.55 3.18 7.00 4.94 9.00 - 9.51 4.73
60 Helsinki Finland 680 631,695 6.45 6.36 5.18 5.18 6.09 5.27 4.55 2.18 7.36 2.00 9.53 6.64 6.47 8.12 4.64
61 Antwerpen Belgia 204.5 718,730 4.18 5.45 6.45 4.27 4.55 1.36 2.36 4.73 7.45 5.09 10.00 3.36 5.82 3.37 4.55
62 Bremen Tyskland 405 557,464 6.18 3.00 5.09 6.36 6.73 1.55 4.45 2.73 6.55 5.82 6.63 3.18 3.88 6.93 4.45
63 Vilnius Litauen 401 544,386 2.64 2.73 3.18 1.64 1.91 5.73 2.00 1.64 5.18 8.18 3.44 9.55 5.27 3.87 4.36
64 Bilbao Spania 18 351,355 4.00 7.45 4.45 5.27 5.09 6.45 8.00 9.73 3.55 4.55 9.16 5.18 1.74 5.05 4.27
65 Genova Italia 244 585,128 5.09 6.18 6.36 2.45 4.82 4.00 3.27 4.55 5.27 6.18 7.47 6.00 5.45 2.48 4.18
66 Oslo Norge 454 634,293 4.64 4.91 6.09 8.00 6.55 6.09 4.82 3.09 6.73 1.64 - 6.18 6.01 7.43 4.09
67 Sheffield Storbritannia 167 255,755 3.45 6.55 3.00 7.55 4.91 3.91 8.45 5.91 2.18 5.73 4.94 9.00 6.85 9.51 4.00
68 Palermo Italia 159 674,085 1.91 2.91 3.91 2.18 3.00 1.64 0.00 2.36 5.91 7.73 7.47 6.00 7.49 2.48 3.91
69 Hannover Tyskland 218 259,749 5.91 4.36 5.64 6.27 6.45 3.27 9.00 5.55 3.27 5.64 6.63 3.18 4.62 6.93 3.82
70 Murcia Spania 1 437,665 1.09 2.64 2.09 3.91 1.82 3.73 1.18 10.00 4.36 8.36 9.16 5.18 1.93 5.05 3.73
71 Palma de Mallorca Spania 209 402,045 3.82 7.09 7.00 3.82 3.27 7.36 7.09 5.82 3.91 4.18 9.16 5.18 3.78 5.05 3.64
72 Bielefeld Tyskland 257 333,090 5.55 1.82 2.27 4.64 3.18 1.18 5.18 3.36 4.45 8.45 6.63 3.18 1.74 6.93 3.55
73 Thessaloniki Hellas 112 315,196 3.09 3.55 3.82 3.00 1.73 6.27 5.27 6.36 1.82 9.45 7.75 3.55 5.64 2.88 3.45
74 Córdoba Spania 1,255 328,325 1.18 5.09 3.27 3.64 2.82 3.64 2.73 0.00 2.91 10.00 9.16 5.18 1.09 5.05 3.36
75 Las Palmas Spania 101 381,270 3.27 3.27 4.55 2.91 2.55 8.09 5.82 8.45 3.64 6.00 9.16 5.18 2.48 5.05 3.27
76 Tallinn Estland 159 426,538 2.27 2.55 2.64 1.82 1.45 5.82 2.55 3.91 4.09 6.82 9.44 9.64 4.25 10.00 3.18
77 Gøteborg Sverige 204 581,821 4.55 3.64 4.18 4.00 4.18 7.18 3.82 5.36 6.18 3.55 3.06 6.36 4.71 9.90 3.09
78 Gdańsk Poland 262 219,072 4.09 3.09 2.45 8.82 3.73 7.64 9.73 5.18 1.55 7.82 1.84 9.00 2.48 0.00 3.00
79 Szczecin Poland 310 404,461 4.82 1.64 1.36 6.00 2.27 6.82 5.36 3.45 3.09 9.18 1.84 9.00 1.56 0.00 2.91
80 Bratislava Slovakia 530 424,428 7.91 5.36 5.00 3.09 3.91 5.55 7.55 2.55 3.73 6.45 0.00 9.00 5.36 1.30 2.82
81 Rotterdam Nederland 319 307,001 4.45 4.73 4.09 5.73 3.36 5.18 7.18 2.91 4.82 2.36 8.13 5.18 6.29 7.33 2.73
82 Coventry Storbritannia 81 325,949 1.73 4.55 1.73 7.00 4.09 3.82 4.36 7.55 2.82 1.91 4.94 9.00 4.90 9.51 2.64
83 Timișoara Romania 131 306,462 1.27 1.27 1.18 1.27 1.09 8.27 4.09 5.00 1.73 9.73 2.13 9.36 3.23 3.67 2.55
84 Firenze Italia 102 382,533 1.82 6.27 6.82 2.82 6.00 3.36 4.00 6.73 3.36 4.45 7.47 6.00 6.75 2.48 2.45
85 Cluj-Napoca Romania 180 303,047 2.18 2.00 1.82 1.45 1.36 6.91 4.27 3.82 1.64 9.27 2.13 9.36 4.15 3.67 2.36
86 Nice Frankrike 744 941,777 2.45 4.09 6.27 4.09 5.55 2.27 1.09 1.27 7.91 3.27 2.69 1.45 3.13 8.02 2.27
87 Utrecht Nederland 99 171,620 3.55 2.36 2.36 5.45 2.00 2.09 8.18 6.00 2.36 2.27 8.13 5.18 4.34 7.33 2.18
88 Bologna Italia 180 387,515 2.91 5.27 4.64 2.36 5.64 3.27 3.73 4.27 3.45 5.18 7.47 6.00 6.66 2.48 2.09
89 Lublin Poland 147 157,574 2.73 1.36 1.27 4.55 2.36 5.00 8.09 4.18 1.18 8.91 1.84 9.00 1.37 0.00 2.00
90 Plovdiv Bulgaria 102 343,424 2.09 1.45 1.64 1.18 1.55 4.36 2.09 4.00 1.91 9.91 3.72 10.00 2.67 1.59 1.91
91 Nikosia Kypros 111 330,000 3.18 1.91 3.36 1.36 2.18 2.18 2.91 4.82 2.73 7.36 9.34 9.73 1.56 3.97 1.82
92 Ljubljana Slovenia 164 279,631 2.45 3.45 2.73 2.00 1.64 4.18 3.55 3.18 2.55 6.36 9.72 9.00 4.62 2.98 1.73
93 Varna Bulgaria 238 162,170 1.36 1.55 1.55 1.73 1.18 6.36 6.45 2.00 1.09 9.82 3.72 10.00 2.21 1.59 1.64
94 Kaunas Litauen 157 295,269 1.55 1.27 1.45 1.09 1.27 3.00 1.27 1.73 2.45 8.64 3.44 9.55 2.95 3.87 1.55
95 Bydgoszcz Poland 176 166,712 2.00 1.09 1.09 4.91 3.45 4.73 7.00 2.82 1.27 9.00 1.84 9.00 1.19 0.00 1.45
96 Bari Italia 203 325,271 1.45 2.82 2.82 2.27 3.82 1.09 1.64 1.91 2.64 7.55 7.47 6.00 5.73 2.48 1.36
97 Luxembourg by Luxembourg 51 114,303 2.82 1.73 3.73 1.91 2.09 2.73 8.73 8.09 1.36 1.45 9.81 3.64 6.10 5.15 1.27
98 Bonn Tyskland 1,295 318,809 3.91 2.45 3.45 6.55 3.64 1.73 5.45 1.09 4.18 4.82 6.63 3.18 2.67 6.93 1.18
99 Brno Tsjekkia 230 195,424 4.27 3.36 3.09 3.36 2.73 2.09 7.64 2.64 1.45 7.45 2.88 9.00 2.76 1.20 1.09
100 Valletta Malta 1 5,730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 10.00 9.82 0.00 3.91 - 0.00 2.02 8.22 0.00

Metodikk

SumUps Small Business Index 2019 fremhever status quo for små bedrifter over hele Europa. Vi har analysert fire hovedkategorier som bidrar til å gi en omfattende oversikt over små bedrifter i Europa, slik at Small Business Index 2019 deles inn i:

  • Små bedrifter- type og totalt antall små bedrifter per by
  • Tetthet - antall små bedrifter per innbygger og km²
  • Utleie og eiendomsmegling- detaljhandelstilbudet og utleiepris
  • Ekstern støtte- økonomiske tiltak og subsidier som støtter små bedrifter

Poengsum

For å rangere byene i en indeks, ble en poengsum tilordnet hver kategori, med tilsvarende sum i totalsummen for små bedrifter. Poengsystemet skiller mellom de eksisterende type faktorer:

· Positive faktorer: Jo høyere verdien er, desto høyere blir resultatet. (Butikker, Kafé/Barer, Restauranter, Håndtverkere, Skjønnhet, Taxi, Per Capita, Per km², Tilgjengelighet, EU-tilskudd, Initiativer, Investeringer)

· Negative faktorer: Jo høyere verdien er, desto lavere blir resultatet. (Pris, Moms)

For de direkte faktorene ble resultatene for hver by rangert fra høyeste til laveste, deretter tildelt en lik del av maksimal karakter (10) i henhold til ligningen [1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1], hvor C er hver by og *9+1 blir lagt til for å få poengsummer som går fra en klar 0 til en rund 10.

For de indirekte faktorene ble resultatene for hver by rangert fra laveste til høyeste, deretter tildelt en lik del av maksimal karakter (10) i henhold til ligningen 1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1, der C er hver by og *9+1 blir lagt til for å få poengsummer som går fra en klar 0 til en rund 10.

Rangering

Etter at poengene ble bestemt, ble den totale rangeringen beregnet ved å beregne hvert kriterium i henhold til: Små bedrifter (35 %), tetthet (15 %), utleie og fast eiendom (35 %), ekstern støtte (15 %), noe som ga total poengsum.

Når den samlede poengsummen ble funnet, ble rangeringen justert for å standardisere resultatene, noe som resulterte i en fordeling fra 1-10. Dette ble oppnådd ved å rangere sluttpoengsummen, tildele 0 til den laveste poengsum, 10 til den høyeste, og den proporsjonale delen av karakterene til resten av verdiene.

Byer

Byliste: SumUps Small Business Index 2019 inkluderer 100 byer over hele Europa valgt ut fra den største befolkningsstørrelsen, inkludert alle hovedsteder i Europa, uavhengig av medlemskap i EU.

Befolkning: Bybefolkning, hentet fra United Nations Statistics Division, med nyeste data for hver by.

Størrelse: Bystørrelse (km²), hentet fra United Nations Statistics Division, universitetsnettsteder og Wikipedia

Hver kategori ble deretter oppdelt i underfaktorer.

For små bedrifterble følgende kriterier undersøkt:

Butikker: Totalt antall butikker per by. Kilde: OpenStreetMaps.

Kafé/Bar: Totalt antall kafeer og barer per by, beregnet som et gjennomsnitt fra 3 forskjellige kilder: OpenStreetMaps, Yelp, og TripAdvisor.

Restaurant: Totalt antall restauranter per by, beregnet som gjennomsnittet fra 3 forskjellige kilder: OpenStreetMaps, Yelp, og TripAdvisor.

Håndtverkere: Totalt antall håndverksforetak per by, beregnet som et gjennomsnitt fra 2 forskjellige kilder: OpenStreetMaps og Yelp. Denne kategorien inkluderer: elektrikere, rørleggere, låsesmeder, tømrere og malere.

Skjønnhet: Totalt antall skjønnhetsrelaterte virksomheter per by, beregnet som et gjennomsnitt fra 2 forskjellige kilder: OpenStreetMaps og Yelp. Denne kategorien inkluderer: kosmetikkbutikker, frisører, massasjesalonger, neglesalonger og tatoveringsstudioer.

Taxi: Totalt antall drosjer per by. Dataene ble hentet fra en rapport fra EU-kommisjonen i 2016: “Study on passenger transport by taxi, hire car with driver and ridesharing in the EU”. For byer som ikke er inkludert i denne rapporten, ble manuell undersøkelse gjennomgått med data hentet fra offentlige nettsider og nyhetsartikler.

For Tetthetble følgende kriterier undersøkt:

Per Capita: Antall små bedrifter per innbygger. En prosentandel ble beregnet mellom antall små bedrifter og befolkningen i byen. Befolkningsdata ble hentet fra de siste offisielle tallopplysningene.

Per kvadratkilometer: Antall små bedrifter per km². Beregnet ut fra totalt antall småbedrifter og byområde.

For Utleie ogEiendomble følgende kriterier undersøkt:

Tilgjengelighet: Omsetningen for detaljhandelsområdet per person, beregnet som detaljhandelområde per land delt på befolkningen. Kilde: GfK-studie om viktige detaljhandel-indikatorer.

Pris: Månedlig leie for 85 m², beregnet som et gjennomsnitt fra 2 forskjellige kilder: Expatistan og Numbeo.

Forekstern støtte ble følgende kriterier undersøkt:

EU-tilskudd: Beløpet som tildeles hvert land av EU, som en del av EUs COSME-program (Konkurranseevne for selskap og små og mellomstore bedrifter). Rangert per innbygger.

Skatt: Andelen av selskapets inntekt som skal betales til staten etter lov. Kilde: PWC skattesammendrag.

Initiativer: Totalt antall brukere av sosiale medier per by som identifiserer seg som “Eier av liten bedrift” i tillegg til totalt antall brukere av sosiale medier per by "interessert" i "spørsmål relatert til start-up", for eksempel Startup Outlets. Spores ved hjelp av digitale atferdsdata målt som 'interesse'.

Investering: Sum risikovillig kapital fra staten. Dataene ble hentet i amerikanske dollar fra 2017 og nåværende vekslingskurs anvendt (USA til Euro = 0,83).

Kilde: Venture Investment Data Review. Scoret per innbygger.