Privacybeleid

Bijgewerkt op 18/03/2018 met de AVG-vereisten

Bijgewerkt op 30/11/2020 om de SumUp-entiteit te wijzigen die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij, SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland D02 K580, de verwerkingsverantwoordelijke, wijden ons toe om alleen informatie over u te verzamelen die essentieel is voor het aanbieden en het verbeteren van onze producten en diensten voor u en om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor SumUp, wanneer u zich toegang verschaft tot één van onze websites, mobiele toepassingen en producten, of deze op wat voor manier dan ook gebruikt, indien u met één van onze medewerkers spreekt, of wanneer u anderszins contact met ons heeft (gezamenlijk de "Diensten "). Dit beleid geldt ook voor de informatie die we verzamelen als U zich niet heeft aangemeld voor onze diensten, maar als U betalingstransacties uitvoert via onze Diensten.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen met een bijgewerkte versie op onze website. Wij raden u aan door middel van deze pagina regelmatig op de hoogte te blijven en ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als wij materiële veranderingen in dit Privacybeleid doorvoeren zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail, of een melding plaatsen wanneer u inlogt op onze website, of wanneer u een van onze mobiele applicaties opent.

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken dient u alle voorwaarden van dit Privacybeleid te accepteren.

1. Verzamelen van informatie over u

1.1. Wanneer u zich registreert voor een SumUp Account ("Account"), dan verzamelen wij persoonlijke informatie over u, zoals uw volledige naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Verder verzamelen we informatie over uw bedrijf zoals uw bedrijfsnaam, rechtsvorm, soort bedrijf, aard en het doel van uw bedrijf, zakelijke adres, bedrijfs telefoonnummer, de bestuurders en de uiteindelijke belanghebbende verzamelen ook eigenaars.

1.2. Om uitbetalingen uit te voeren naar u op basis van de transacties die u uitvoert bewaren we uw bankgegevens.

1.3. Voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden kunnen we van tijd tot tijd andere informatie verzamelen wanneer u zich registreert, met inbegrip van uw voorkeuren en interesses.

1.4. Om uw identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet tegen Witwassen en Financiering Terrorisme en om fraude te voorkomen kunnen we informatie over u te verzamelen van derde partijen, waaronder, maar niet beperkt tot uw credit rating, financiële geschiedenis, gerechtelijke uitspraken, maatschappelijk kapitaal, BTW-nummer, bedrijf registratienummer, datum van registratie en de raad van bestuur.

1.5. Wanneer u onze Diensten gebruikt verzamelen we informatie met betrekking tot uw transacties, waaronder de tijd, locatie, het transactiebedrag, de betaalmethode en kaarthouder details.

1.6. Wanneer u onze website of een van onze mobiele applicaties gebruikt is het mogelijk dat we automatisch informatie verzamelen, inclusief maar zonder beperking, uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, id voor uw computer of mobiele apparaat, uw bezoek datum en tijd, en uw bezoek gedrag.

2. Informatie over u verwerken

2.1. Wij gebruiken informatie over u verzameld om onze Diensten goed uit te kunnen voeren en alle relevante informatie inclusief transactiekosten, ontvangstbewijzen, uitbetaling rapporten, beveiligingswaarschuwingen en ondersteuning berichten.

2.2. We kunnen ook van informatie, verzameld over u, gebruik maken met het oog op het verbeteren en te personaliseren van onze Diensten. Zo kunnen we nieuwe mogelijkheden op onze mobiele applicaties die specifiek zijn voor uw bedrijf in schakelen.

2.3. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om met u te communiceren over het nieuws en updates van onze Diensten, om u te informeren over eventuele promoties, incentives en beloningen die door ons en / of onze partners van SumUp Group, tenzij u ervoor kiest om af.

U kunt ervoor kiezen om dergelijke communicatie niet meer te ontvangen via het dashboard of door uw verzoek om deze toestemming in te trekken per e-mail te sturen naar [email protected] Zonder deze extra service kunnen wij u de SumUp service blijven aanbieden.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie via cookies en web beacons (zie hoofdstuk 7 voor meer informatie) gebruiken als analyse-tool en om gebruiksgedrag te meten, en voor handelingen die relevant zijn voor promoties, incentives en beloningen in verband met onze Diensten.

2.5. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en voor het onderzoeken van en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten, en voor andere doeleinden bekendmaken u in verband met onze Diensten.

3. Uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 We kunnen over u verzamelde informatie met elk lid binnen onze groep van bedrijven delen, inclusief onze ultieme houdstermaatschappij en dochterondernemingen. Deze gegevens worden overgedragen om u een volledige service aan te kunnen bieden, waar andere bedrijven binnen onze bedrijfsgroepen een onderdeel van ons volledige serviceaanbod uitvoeren. Deze andere services beduiden: klantenondersteuning, bescherming tegen het witwassen van geld en interne verificatie.

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die taken uitvoeren namens ons in om transactie-betalingen voor u, waaronder de preventie van fraude en verificatie service-aanbieders, financiële instellingen, processors, betaalkaart verenigingen en andere entiteiten te verwerken die deel uitmaken van de betaling en de collecties proces.

3.3. We kunnen ook informatie over u delen met derden die we als partner hebben voor reclame campagnes, wedstrijden, speciale offers of andere evenementen of activiteiten in verband met onze Services, tenzij u ervoor kiest om af te zien van dergelijke communicatie.

3.4. We kunnen verzamelde informatie over u onthullen aan derden in verband met eventuele fusie, verkoop van eigen aandelen of activa, financiering, acquisitie, afstoting, of ontbinding van een deel van ons bedrijf.

3.5. We kunnen over u verzamelde informatie openbaren als (i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving, (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden of het beleid af te dwingen; (iii) we de veiligheid of integriteit van onze diensten moeten beschermen, en (iv) om onze rechten te beschermen.

3.6. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met de Diensten en in overeenstemming met dit Privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Internationaal overdragen van informatie

4.1. We kunnen informatie over u verzameld overdragen aan leden van onze bedrijvengroep en derden die namens ons die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een bevredigende gegevensbescherming genieten. Deze andere landen bieden niet altijd in dezelfde mate bescherming van de over u verzamelde gegevens in de EER, al zullen we ten alle tijden doorgaan met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens in overeenkomstig dit privacybeleid en de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Samenvatting zal ervoor zorgen dat zij alleen gegevens uitwisselen met organisaties die voldoen aan een passend niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat voldoende bevredigende contractuele overeenkomsten met deze partijen zijn gesloten.

5. Data Security

5.1. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wanneer u wordt aangemeld bij uw account, is alles op internet communicatie beveiligd met Secure Socket Layer ("SSL") technologie met hoge 256bit encryptie.

5.2. Dit hoge niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiliging praktijken zelf ook volgt, en nooit uw Account of login-gegevens deelt met andere personen. Als u denkt dat een van uw Account inloggegevens zijn blootgesteld, kunt u uw wachtwoord op elk moment wijzigen via onze website of mobiele applicatie, maar u moet ook direct contact opnemen met de klantenservice.

5.3. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij echter strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

6. Gegevensbescherming van de kaarthouder

6.1. SumUp is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de kaarthouder welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen. SumUp heeft een gecerticifeerde overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). SumUp past de beste industriële beoefening toe om deze gevoelige gegevens te beschermen en om er zeker van te zijn dat het funcioneert in overeenstemming met deze eisen. Daarnaast ondergaat SumUp jaarlijkse controles om er zeker van te zijn dat we aan deze hoge standaarden blijven voldoen.

6.2. Samenvatting is vereist om alle Transactiegegevens voor AML-doeleinden te bewaren voor een minimumperiode van 5 jaar na beëindiging van de relatie met u, onze Klant. Wij bewaren de informatie van uw Kaarthouder-klanten, in sommige gevallen naam, e-mail- of telefoonnummer, die wordt gebruikt voor de afgifte van ontvangstbewijzen, in overeenstemming met deze wettelijke vereiste.

7. Behoud

7.1. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie bewaren gedurende een periode van ten minste vijf (5) Jaar na beëindiging van uw account. Zo niet, behouden wij ons het recht om te verwijderen en te vernietigen alle verzamelde over u bij de beëindiging van uw account informatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen we zullen blijven maken van uw gegevens op te slaan, bijvoorbeeld uw transactie geschiedenis, die u nodig heeft voor boekhoudkundige doeleinden.

7.2. Niettegenstaande het bovenstaande, hebt u het recht om de verwijdering van uw gegevens te verzoeken. Afhankelijk van de diensten die SumUp heeft geleverd om de relatie te kunnen voortzetten, kan het zijn dat wij bepaalde gegevens gedurende vijf jaar vanaf de datum van het verzoek tot verwijdering van gegevens moeten bewaren voor wettelijke doeleinden. We kunnen de SumUp-service niet aan u blijven leveren als u om het wissen van uw gegevens verzoekt.

7.3. U kunt het wissen van uw gegevens aanvragen via het dashboard of door een e-mail te sturen naar [email protected]

8. Cookies & Web Beacons

8.1. Wij gebruiken een aantal cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.

8.2. We kunnen cookies en web beacons gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) Om onze diensten te personaliseren naar u als individu en op maat onze diensten aan u aan te bieden op basis van de voorkeuren die u kunt kiezen, (ii) om de doeltreffende werking van onze website en applicaties te vergemakkelijken; (iii) voor statistische doeleinden en om toezicht te houden welke pagina's of functies gebruikers nuttig is of niet vinden, (iv) om u te identificeren voor een account login en om u te helpen bij het ​​opnieuw instellen uw wachtwoord; (v) om te helpen bij het ​​voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals wetgeving tegen het witwassen van geld en de verplichtingen voor fraudebestrijding, en te voorkomen dat uw account wordt gekaapt, of (vi) om ons in staat stellen om te linken naar onze groepsmaatschappijen ' websites.

8.3. Sommige cookies kunnen niet worden gerelateerd aan SumUp. Wanneer u een pagina bezoekt op onze website met inhoud die is ingesloten van bijvoorbeeld YouTube of Facebook, kunnen cookies worden opgeslagen op de computer van deze websites. We hebben de verspreiding van dergelijke cookies van derden niet te controleren en u deze websites van derden moet controleren voor meer informatie over deze cookies en hun Privacybeleid.

8.4. De cookies of web beacons zullen ons nooit in staat stellen om toegang te krijgen tot alle andere informatie over u op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat dan de informatie die u met ons wilt delen.

8.5. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Weigeren van cookies die worden gebruikt door onze website, applicaties of web-based software kunnen voorkomen dat u ten volle kan profiteren van deze diensten.

8.6. Indien u niet akkoord gaat met ons gebruik van de cookies, moet u de cookies uitschakelen door ze te verwijderen of wijzigen van uw cookie-instellingen op uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat dat u gebruikt, of u moet stoppen met het gebruik van de Diensten. Informatie over het verwijderen of het regelen van cookies is beschikbaar op www.aboutcookies.org.

9. Links naar andere websites

9.1. Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van SumUp, let er dan op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites

10. Your Right to Data Access and Privacy Choices

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en u kunt ons altijd opdracht geven om geen procedures uit te voeren voor het verzamelen, opslaan of delen van de informatie over u zoals beschreven in dit Privacybeleid. Als u vraagt dat wij uw gegevens niet meer verwerken, kunnen wij u de SumUp-service niet meer leveren.

U hebt het recht om van ons te verkrijgen: - Recht op toegang tot uw gegevens: U kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens en u kunt vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in een machineleesbaar formaat. - Bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens of dit beperken of beperken: U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens of een deel ervan niet meer te gebruiken of ons gebruik ervan te beperken. - Gegevens wijzigen: U kunt verzoeken om correctie of actualisering van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. - Gegevens wissen: U kunt ons vragen om al uw of een deel van uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen. - Gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de gegevens over te dragen aan een andere regelaar zonder hinder van SumUp.

Indien u een kopie van uw persoonsgegevens wenst op te vragen, of bepaalde persoonsgegevens wenst te wijzigen, te wissen of bij te werken of uw toestemming voor de verwerking van gegevens van ons wenst in te trekken, kunt u dit doen op het dashboard of ons contacteren via [email protected] met uw verzoek.

Als u niet tevreden bent, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. SumUp zal haar volledige medewerking verlenen aan een dergelijk onderzoek en zal zich inspannen om alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. De relevante autoriteit per land is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/​

11. Herroeping Toegestaan

Als u ervoor kiest om uw toestemming voor onze verdere verwerking, zoals beschreven in dit Privacybeleid, in te trekken, houd er dan rekening mee dat wij mogelijk niet langer in staat zijn om u te voorzien van de diensten die u hebt aangevraagd en daarom relevante overeenkomsten met u kunnen beëindigen. Bovendien kan van ons worden verlangd dat wij uw persoonlijke gegevens blijven bewaren om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

12. Toepasselijk recht

12.1. Dit Privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met de Ierse wetgeving.

12.2. De Engelstalige versie van dit Privacybeleid zal bindend zijn. Alle vertalingen of andere taalversies van dit Privacybeleid worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie en een vertaling of andere taalversie van dit Privacybeleid, heeft de Engelstalige versie de overhand.

12.3. Dit Privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene voorwaarden), beschrijft de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/of verklaringen voor zover toegestaan door de wet.

13. Contact

Feedback of vragen over dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan:

E-mail: [email protected]

Postadres: Data Protection Officer, SumUp Limited, Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland, D02 K580