Privatumo politika

  • Atnaujinta 2019 m. spalio 11 d.

  • Atnaujinta 2022 m. kovo 31 d.: pataisytas registruotasis „SumUp EU Payments“ adresas, kuris pasikeitė nuo 2022 sausio 17 d.

Jūsų privatumas mums nepaprastai svarbus. Mes, UAB „SumUp EU Payments“, kurios registruotasis adresas yra Konstitucijos pr. 21C, 08130 Vilnius, Lietuva, įsipareigojame rinkti apie jus tik tą informaciją, kuri yra būtina produktams bei paslaugoms teikti ir tobulinti ar teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

Privatumo politika galioja informacijai, kurią gauname jums susikūrus „SumUp“ paskyrą, kai naudojate mūsų svetaines, mobiliąsias programėles ir gaminius, kai kalbatės su mūsų darbuotojais arba kokiu nors kitu būdu su mumis bendraujate (kartu – paslaugos). Ši politika taip pat taikoma mūsų renkamai informacijai, net jei nesate susikūrę „SumUp“ paskyros, tačiau atliekate mokėjimo operacijas naudodamiesi mūsų paslaugomis.

Kartais šią privatumo politiką galime truputį pakeisti – atnaujintą versiją paskelbsime savo svetainėje. Patariame šį puslapį reguliariai peržiūrėti, kad susipažintumėte su naujienomis ir būtumėte tikri, jog pakeitimai jus tenkina. Jei šią privatumo politiką pakeisime iš esmės, apie tai jus informuosime el. laišku arba paskelbdami pranešimą, kurį matysite prisijungę prie svetainės arba atvėrę mobiliąją programėlę.

Kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, privalote sutikti su visomis šios privatumo politikos sąlygomis.

1. Informacijos apie jus rinkimas

1.1. Kai registruodamiesi kuriate „SumUp“ paskyrą, mes apie jus renkame asmeninę informaciją, įskaitant jūsų vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Taip pat renkame informaciją apie jūsų verslą, įskaitant įmonės pavadinimą, teisinį statusą, vykdomos veiklos tipą, pobūdį ir paskirtį, įmonės adresą, telefono numerį, direktorius ir tikruosius savininkus.

1.2. Kad galėtume išmokėti jūsų apdorotų mokėjimo operacijų lėšas, renkame jūsų banko sąskaitos informaciją.

1.3. Kartais, atlikdami tyrimus arba rinkodaros sumetimais, jums registruojantis, galime rinkti ir kitą informaciją, pvz., apie jūsų prioritetus ir interesus.

1.4. Kad laikydamiesi kovos su pinigų plovimu įstatymų ir siekdami užkirsti kelią sukčiavimui galėtume patikrinti jūsų tapatybę, apie jus informaciją galime rinkti iš trečiųjų šalių agentūrų, įskaitant, tačiau neapsiribojant informacija apie jūsų kredito reitingą, finansinę istoriją, teismo sprendimus, akcinį kapitalą, PVM mokėtojo kodą, įmonės registravimo numerį, registravimo datą ir direktorių valdybą.

1.5. Jums naudojantis mūsų paslaugomis, mes renkame jūsų mokėjimo operacijų informaciją, įskaitant laiką, vietą, mokėjimo operacijos sumą, mokėjimo būdą ir kortelės turėtojo duomenis.

1.6. Jums naudojantis mūsų svetaine ar bet kuria mūsų mobiliąja programėle, apie jus galime automatiškai rinkti informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant IP adresu, operacine sistema, interneto naršyklės tipu, kompiuterio arba mobiliojo įrenginio identifikatoriais, jūsų apsilankymo data, laiku ir apsilankymo veiksmais.

2. Informacijos apie jus apdorojimas

2.1. Apie jus surinktą informaciją naudojame tam, kad galėtume jums teikti savo paslaugas ir atsiųsti visą aktualią informaciją, įskaitant mokėjimo operacijų kvitus, išmokų ataskaitas, saugos įspėjimus ir palaikymo pranešimus.

2.2. Apie jus surinktą informaciją taip pat naudojame siekdami pagerinti ir pagal naudotojo poreikius pritaikyti teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, savo mobiliosiose programėlėse galime suaktyvinti tik jūsų įmonei aktualias funkcijas.

2.3. Apie jus surinktą informaciją galime naudoti norėdami jums pranešti apie teikiamų paslaugų naujienas ir atnaujinimus, informuoti apie mūsų ir (arba) „SumUp“ grupės partnerių reklaminius pasiūlymus, skatinamuosius prizus ir atlygį, nebent nurodysite, kad šios informacijos gauti nepageidaujate.

Savo paskyroje galite nustatyti, kad tokių pranešimų nebegautumėte arba savo prašymą atšaukti sutikimą gauti tokią informaciją galite išsiųsti el. pašto adresu [email protected] „SumUp“ paslaugas ir toliau jums teiksime be šios papildomos paslaugos.

2.4. Apie jus per slapukus ir žiniatinklio indikatorius (daugiau informacijos rasite 8 dalyje) surinktą informaciją taip pat galime panaudoti mūsų paslaugų naudojimo elgesiui ir su reklaminiais pasiūlymais, skatinamaisiais prizais ir atlygiu susijusiems veiksmams stebėti bei analizuoti.

2.5. Apie jus surinktą informaciją galime naudoti tam, kad apsaugotume savo teises ir ištirtume arba užkirstume kelią sukčiavimams bei kitiems neteisėtiems veiksmas; šią informaciją taip pat galime naudoti bet kuriais kitais jums atskleistais tikslais, susijusiais su mūsų teikiamomis paslaugomis.

3. Jūsų asmeninės informacijos naudojimas

3.1. Apie jus surinkta informacija galime pasidalinti su bet kuria mūsų įmonių grupės nare, įskaitant patronuojamąsias įmones, pagrindinę patronuojančiąją įmonę ir jos filialus. Šie duomenys bus perduoti tam, kad galėtume jums teikti visapusiškas paslaugas, tuo atveju, kai dalį iš mūsų teikiamų paslaugų turi teikti kitos mūsų grupės įmonės. Šios kitos paslaugos apima klientų aptarnavimą, kovą su pinigų plovimu, atsiskaitymus ir vidaus auditą.

3.2. Galime atskleisti tą informaciją, kuri reikalinga trečiosioms šalims mūsų vardu atlikti funkcijas, leidžiančias jums apdoroti mokėjimo operacijas. Šios trečiosios šalys apima sukčiavimo prevencijos ir patikros tarnybas, finansų įstaigas, duomenų tvarkytojus, mokėjimo kortelių asociacijas ir kitus mokėjimo bei surinkimo procese dalyvaujančius subjektus.

3.3. Apie jus surinkta informacija taip pat galime dalintis su trečiosiomis šalimis, su kuriomis bendradarbiaujame su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusių reklaminių kampanijų, konkursų, specialių pasiūlymų ir kitų renginių ar veiklos klausimais, nebent nurodysite, kad šios informacijos gauti nepageidaujate.

3.4. Apie jus surinkta informacija su trečiosiomis šalimis galime dalintis dėl įmonių susijungimo, parduodamų įmonės akcijų ar turto, visos ar dalies mūsų įmonės finansavimo, įsigijimo, pardavimo arba likvidavimo.

3.5. Apie jus surinkta informacija taip pat galime dalintis, jei i) informaciją privalome atskleisti pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus; ii) siekiame įgyvendinti taikomas sąlygas ar politiką; iii) siekiame apsaugoti mūsų teikiamų paslaugų saugumą ir vientisumą; ir iv) siekiame apsaugoti savo teises.

3.6. Bet kuriuo atveju visada pasirūpinsime, kad jūsų informacija būtų apdorojama tik dėl teikiamų paslaugų ir laikantis šios privatumo politikos reikalavimų bei taikomų duomenų apsaugos teisės aktų.

4. Informacijos perdavimas tarptautiniu mastu

Apie jus surinktą informaciją galime perduoti mūsų vardu veikiančioms mūsų įmonių grupės narėms ir trečiosioms šalims, kurios gali būti įsikūrę ne Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse arba šalyse, kuriose, Europos Komisijos nuomone, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis. Šiose kitose EEE nepriklausančiose šalyse apie jus surinktos informacijos apsaugos lygis gali skirtis nuo apsaugos lygio EEE šalyse, tačiau mes visada informaciją apie jus rinksime, saugosime ir naudosime laikydamiesi šios privatumo politikos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų. „SumUp“ užtikrins, kad duomenimis būtų dalinamasi tik su tomis organizacijomis, kurios taiko tinkamo lygio duomenų apsaugą ir laikosi taikomų duomenų apsaugos aktų.

5. Duomenų saugumas

5.1. Esame įsipareigoję užtikrinti, kad apie jus surinkta informacija būtų apsaugota. Todėl siekdami apsaugoti jūsų informaciją nuo praradimo, vagystės, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sunaikinimo, imamės visų tinkamų priemonių, įskaitant administracines, technines ir fizines procedūras. Kai esate prisijungę prie savo paskyros, visas internetinis ryšys yra apsaugotas naudojant saugiųjų jungimų lygmens (angl. Secure Socket Layer, SSL) protokolo technologiją su itin saugiu 256 bitų užšifravimu.

5.2. Šis aukšto lygio saugumas yra veiksmingas tik tuo atveju, jei saugumu rūpinatės ir patys, pvz., savo paskyros ar prisijungimo duomenų niekada neatskleidžiate kitiems asmenims. Jei manote, kad jūsų paskyros prisijungimo duomenys nebesaugūs, bet kuriuo metu mūsų svetainėje arba mobiliojoje programėlėje galite pakeisti savo slaptažodį, bet taip pat nedelsdami susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

5.3. Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Todėl negalime garantuoti, kad jūsų informacija mums bus perduota saugiai. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate riziką patys. Šią informaciją gavę, imsimės griežčiausių priemonių ir taikysime saugumo sistemas, kad užkirstume kelią neteisėtai prieigai.

6. Kortelės turėtojo duomenų saugumas

6.1. „SumUp“ yra atsakinga už mūsų sistemoje apdorotus, perduotus ir saugomus kortelės turėtojo duomenis. Šiuo tikslu įmonė „SumUp“ sertifikuota kaip atitinkanti Mokėjimo kortelių sektoriaus duomenų saugumo standartą (ang. Payment Card Industry Data Security Standard, PCI-DSS). „SumUp“ taiko geriausią sektoriaus praktiką, kad apsaugotų šiuos neskelbtinus duomenis ir užtikrintų veiklos vykdymą pagal šiuos reikalavimus. Šiuo tikslu įmonėje „SumUp“ atliekami metiniai auditai siekiant užtikrinti, kad įmonė ir toliau atitiktų šį griežtą standartą.

6.2. Dėl kovos su pinigų plovimu „SumUp“ mažiausiai 5 metus po to, kai mūsų bendradarbiavimas su jumis, mūsų klientu, nutrūksta, privalo saugoti visus atliktų mokėjimo operacijų duomenis. Atsižvelgdami į šį teisinį reikalavimą, saugome jūsų kortelės turėtojo klientų informaciją, kai kuriais atvejais – vardą ir pavardę, el. pašto adresą arba telefono numerį, kurie naudojami išduodant kvitus.

7. Duomenų saugojimas

7.1 Pagal teisės aktus, panaikinus jūsų paskyrą, mažiausiai penkerius metus privalome saugoti tam tikrus apie jus surinktos informacijos įrašus. Kitu atveju pasiliekame teisę, panaikinus jūsų paskyrą, pašalinti ir sunaikinti visą apie jus surinktą informaciją, nebent išreikštumėte kitą pageidavimą. Sutikus, mes ir toliau saugosime jūsų informaciją, pavyzdžiui, jūsų mokėjimų istoriją, kurios gali prireikti vykdant apskaitą.

7.2 Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, turite teisę paprašyti, kad jūsų informacija būtų pašalinta. Priklausomai nuo „SumUp“ teikiamų paslaugų, kad galėtume ir toliau bendradarbiauti, gali būti, jog dėl teisinių priežasčių penkerius metus po jūsų prašymo pašalinti duomenis tam tikrus duomenis privalėsime išsaugoti. Jei pateiksite prašymą duomenis pašalinti, negalėsime jums teikti „SumUp“ paslaugų.

7.3 Prašymą pašalinti duomenis galite pateikti prisijungę prie savo paskyros arba parašę el. pašto adresu [email protected]

8. Slapukai ir žiniatinklio indikatoriai

8.1. Savo svetainėse ir programėlėse naudojame slapukus ir žiniatinklio indikatorius. Slapukai yra maži duomenų failai, kurie, jums naršant mūsų svetainėje arba naudojant kurią nors mūsų programą ar internetinę programinę įrangą, įrašomi į jūsų kompiuterį, mobilųjį ar kitą įrenginį. Žiniatinklio indikatoriai yra maži grafiniai vaizdai ar kiti žiniatinklio programavimo kodai, kurie gali būti žiniatinklyje ar bet kuriame mūsų el. laiške.

8.2. Slapukus ir žiniatinklio indikatorius galime naudoti šiais tikslais: i) kad galėtume teikiamas paslaugas pritaikyti individualiai jums ir pakeisti pagal jūsų pasirinktas nuostatas; ii) kad mūsų svetainės ir programos efektyviai veiktų; iii) kad statistikos sumetimais galėtume stebėti svetainės duomenų srautą arba taikomosios programos naudojimą ir sužinotume, kurie puslapiai ir funkcijos naudotojams yra naudingi, o kurie ne; iv) kad jums prisijungus prie paskyros galėtume jus identifikuoti ir pagelbėti keičiant slaptažodį; v) kad padėtume jums laikytis mūsų reguliuojamųjų įsipareigojimų, pvz., susijusių su kova su pinigų plovimu ir sukčiavimu, ir kad apsaugotume jūsų paskyrą nuo neteisėto užvaldymo; arba vi) kad galėtume nukreipti į mūsų įmonių grupės svetaines.

8.3. Kai kurie slapukai gali būti nesusiję su „SumUp“. Jei lankotės mūsų svetainės puslapyje, kuriame įterptas turinys, pvz., iš „YouTube“ ar „Facebook“, jūsų kompiuteryje gali būti įrašomi slapukai iš šių svetainių. Mes tokios trečiųjų šalių slapukų sklaidos nekontroliuojame ir todėl apie šiuos slapukus ir privatumo politiką turėtumėte skaityti trečiųjų šalių svetainėse.

8.4. Per slapukus ar žiniatinklio indikatorius jūsų kompiuteryje, mobiliajame ar bet kuriame kitame įrenginyje negalime pasiekti jokios kitos informacijos apie jus, išskyrus informaciją, kuria patys nusprendėte su mumis pasidalinti.

8.5. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite naršyklės parametrus pakeisti, kad slapukai būtų atmetami. Gali būti, kad atmetus mūsų svetainės, mobiliosios programėlės ar internetinės programinės įrangos naudojamus slapukus, nepavyks pasinaudoti visomis šių svetainių ir programų galimybėmis arba jos naudojant veiks ne taip sklandžiai.

8.6. Jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai, juos turite išjungti visiškai juos pašalindami arba savo kompiuteryje, mobiliajame ar kitame įrenginyje pakeisdami slapukų parametrus, arba turite nebenaudoti mūsų paslaugų. Informaciją apie tai, kaip pašalinti slapukus, rasite www.aboutcookies.org.

9. Nuorodos į kitas svetaines

Jei mūsų svetainėje spustelėsite nuorodas į trečiųjų šalių svetaines, kurios „SumUp“ nepriklauso, turite žinoti, kad šios svetainės turi savo privatumo politiką. Už šią privatumo politiką mes neprisiimame jokios atsakomybės. Prieš šiose svetainėse apie save pateikdami bet kokią informaciją turėtumėte susipažinti su šių svetainių privatumo politika.

10. Jūsų teisė į prieigą prie duomenų ir privatumo pasirinkimas

Turite teisę paprašyti prieigos prie mūsų saugojamų jūsų asmens duomenų ir galite visada mums nurodyti, kad nevykdytume jokių šioje privatumo politikoje aprašytų informacijos apie jus rinkimo, saugojimo ar bendrinimo procedūrų. Jei paprašysite, kad nebetvarkytume jūsų duomenų, nebegalėsime toliau jums teikti „SumUp“ paslaugų.

Turite teisę:

- Į prieigą prie savo duomenų: galite mūsų paprašyti jūsų asmens duomenų kopijos ir taip pat galite paprašyti asmens duomenų, kuriuos pateikėte kompiuterio skaitomu formatu, kopijos. - Prieštarauti duomenų naudojimui arba jį riboti: galite mūsų paprašyti nustoti naudoti visus arba dalį jūsų asmens duomenų arba naudojimą riboti. - Pakeisti duomenis: galite paprašyti, kad pataisytume arba atnaujintume mūsų saugojamus jūsų asmens duomenis. - Šalinti duomenis: galite mūsų paprašyti, kad ištrintume visą arba dalį jūsų asmens informacijos. - Į duomenų perkeliamumą: turite teisę duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui ir tam „SumUp“ negali trukdyti.

Prisijungę prie savo paskyros arba susisiekę su mumis el pašto adresu [email protected], galite paprašyti savo asmens duomenų kopijos, atšaukti mums duotą leidimą tvarkyti jūsų duomenis arba paprašyti, kad būtų pataisyti, pašalinti arba atnaujinti tam tikri jūsų asmens duomenys.

Jei esate kuo nors nepatenkinti, turite teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos institucijai. „SumUp“ visapusiškai bendradarbiaus vykstant bet kokiems skundų tyrimams ir stengsis kiek įmanoma išsamiau atsakyti į visas užklausas. Savo šalies duomenų apsaugos instituciją galite rasti Europos Komisijos svetainėje: http://ec.europa.eu/​

11. Sutikimo atšaukimas

Jei nuspręsite atsisakyti savo sutikimo dėl tolesnio duomenų tvarkymo, kaip nurodyta šiose privatumo politikoje, mes pranešime jums, kad nebebus galime suteikti jums prašomų paslaugų ir todėl gali nutraukti jūsų susitarimus su jumis. Be to, gali būti reikalaujama, kad jūsų asmens duomenys būtų saugomi taip, kad atitiktų teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus.

12. Reglamentuojantys teisės aktai

12.1. Ši Privatumo politika reglamentuojama ir interpretuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Ši Privatumo politika anglų kalba yra teisiškai privaloma. Šios Privatumo politikos vertimas į lietuvių ar kitą kalbą pateikiamas tik dėl patogumo. Jei tarp Privatumo politikos anglų kalba ir vertimo į kitą kalbą ar versijos kita kalba yra neatitikimų, pirmenybė teikiama Privatumo politikai anglų kalba.

12.3. Ši Privatumo politika (įskaitant, jei taikoma, mūsų Sąlygas) apibrėžia visą mūsų su jumis sudarytą sutartį ir pakeičia visas ankstesnes sutartis, sąlygas, garantijas ir (arba) pareiškimus, kiek tai leidžiama pagal teisės aktus.

13. Kontaktinė informacija

Su šia Privatumo politika susiję atsiliepimai ir klausimai visada laukiami. Juos siųskite toliau nurodytais adresais.

El. pašto adresu: [email protected]

Įprasto pašto adresu: UAB „SumUp EU Payments“ duomenų apsaugos pareigūnui, Konstitucijos pr. 21C, 08130 Vilnius, Lietuva