Adatvédelem

  • Frissítés dátuma: 2019. október 11.

  • Frissítés dátuma: 2022. március 31., ami felváltja a SumUp EU Payments regisztrációs címét, ami 2022. január 17-ével változott meg (új mondat)

Az Ön személyes adatainak védelme igen fontos számunkra. A SumUp EU Payments UAB, Konstitucijos Ave. 21C, 08130, Vilnius, Litvánia, adatkezelőként kötelezi magát, hogy csak olyan Önre vonatkozó információkat gyűjt, amelyek kritikus fontosságúak az Önnek nyújtott termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez, és minden jogi kötelezettségnek megfelelnek.

Ez az adatvédelmi szabályzat a SumUp szolgáltatásra történő regisztráció, bármelyik weboldalunkhoz, mobilalkalmazásunkhoz és termékünkhöz való hozzáférés és azok felhasználása, munkatársainkkal folytatott beszélgetések vagy más kapcsolatfelvétel során (együttesen „szolgáltatások”) gyűjtött információkra vonatkozik. Ez az irányelv az olyan általunk gyűjtött információkra is vonatkozik, ha Ön nem regisztrált szolgáltatásainkra, de Ön fizetési tranzakciókat hajt végre szolgáltatásainkon keresztül.

Időnként módosításokat hajthatunk végre ezen az adatvédelmi szabályzaton az aktualizált verzió weboldalunkon történő közzétételével. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt az informáltság fenntartásához és annak biztosításához, hogy elégedett a módosításokkal. Ha tartalmi módosításokat hajtunk végre ezen az adatvédelmi szabályzaton, akkor e-mailben vagy értesítés megjelenítésével értesítjük erről amikor belép weboldalunkra vagy megnyitja a mobilalkalmazást.

Szolgáltatásaink használatához Önnek el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzat minden feltételét.

1. Önre vonatkozó információk gyűjtése

1.1. Amikor Ön létrehozza SumUp fiókját („fiók”), akkor személyes információkat gyűjtünk Önről, beleértve az Ön teljes nevét, címét, születési dátumát, e-mail címét és telefonszámát. Az Ön üzletéről is gyűjtünk információkat, beleértve az Ön cégének nevét, jogi formáját, vállalkozásának jellegét, természetét és célját, címét, üzleti telefonszámát, az ügyvezetőket és a tulajdonosokat.

1.2. Az Ön által végrehajtott tranzakciók kifizetése céljából rögzítjük az Ön bankszámlaadatait.

1.3. Kutatási felmérésekre vagy marketingcélokból időnként más információkat is gyűjthetünk az Ön regisztrációja során, beleértve az Ön preferenciáit és érdeklődési területeit.

1.4. A pénzmosás megelőzésére vonatkozó alkalmazandó törvények és a csalás megelőzése érdekében ellenőrizhetjük az Ön személyazonosságát, és információkat gyűjthetünk Önről külső ügynökségektől beleértve – de nem kizárólag – az Ön hitelképességének értékelését, pénzügyi előzményeit, bírósági ítéleteit, törzstőkéjét, adószámát, cégjegyzék-számát, a bejegyzés dátumát és az igazgatótanács tagjait.

1.5. Amikor Ön szolgáltatásainkat használja, információkat gyűjtünk az Ön tranzakcióira vonatkozóan, beleértve az időt, helyet, tranzakciós összeget, fizetési módot és a kártyabirtokos adatait.

1.6. Amikor Ön bármely mobilalkalmazásunk használata érdekében weboldalunkra látogat, automatikusan információkat gyűjthetünk, beleértve – de korlátozás nélkül – az Ön IP-címét, operációs rendszerét, böngészőjének típusát, számítógépének vagy mobileszközének azonosítóit, a látogatás időpontját és dátumát, valamint látogatási szokásait.

2. Az önre vonatkozó információk kezelése

2.1. Az Önre vonatkozóan gyűjtött információkat szolgáltatásaink nyújtására és az összes releváns információ nyújtására használjuk fel, beleértve a tranzakciós nyugtákat, kifizetési jelentéseket, biztonsági riasztásokat és támogatási üzeneteket.

2.2. Szolgáltatásaink fejlesztése és személyre szabása céljából is felhasználjuk az Önről gyűjtött információkat. Például kifejezetten az Ön üzletére szabott szolgáltatásokat kínálhatunk mobilalkalmazásainkban.

2.3. Az Önről gyűjtött információkat arra használhatjuk, hogy híreket és szolgáltatásaink aktualizálását közöljünk Önnel, és értesítsük az általunk és/vagy a SumUp cégcsoport partnerei, hacsak ön nem utasítja el ezeket a közléseket.

Választhatja, hogy nem kér ilyen közléseket: vagy az irányítópulton keresztül, vagy a [email protected] címre küldött email útján kérheti, hogy visszavonja beleegyezését. E kiegészítő szolgáltatás nélkül is tudjuk biztosítani az ön számára a SumUp szolgáltatást.

2.4. A sütiken és mérőkódokon keresztül gyűjtött információkat (további részletekért tekintse át a 7. részt) a felhasználási magatartás nyomon követésére és elemzésére, illetve a szolgáltatásainkkal kapcsolatos akciókra, kezdeményezésekre és jutalmakra vonatkozó műveletekre használhatjuk.

2.5. Az Önről gyűjtött információkat jogaink védelmére, csalás vagy más illegális tevékenység vizsgálatára és megelőzésére, valamint a szolgáltatásainkkal kapcsolatban Önnel közölt bármilyen más célból használhatjuk.

3. Az ön személyes adatainak felhasználása

3.1. Az Önről gyűjtött információkat vállalatcsoportunk bármely tagjával megoszthatjuk, beleértve a leányvállalatokat, legfelső szintű anyavállalatunkat és annak leányvállalatait. Ezeket az adatokat az Önnek nyújtott teljeskörű szolgáltatás céljából továbbítjuk, miközben a cégcsoporton belüli más vállalatok a teljeskörű szolgáltatáscsomag részeit nyújtják. Ezek a másik szolgáltatások ügyfélszolgálatot, pénzmosás elleni intézkedéseket, elszámolásokat és belső ellenőrzéseket tartalmaznak.

3.2. A szükséges mértékben megoszthatunk információkat olyan harmadik felekkel, akik megbízásunkból végeznek funkciókat a fizetési tranzakciók feldolgozása érdekében Önnek, beleértve a csalásmegelőző és ellenőrző szolgáltatókat, pénzügyi intézményeket, feldolgozókat, fizetőkártya szövetségeket és más olyan entitásokat, amelyek részét képezik a fizetési és beszedési folyamatnak.

3.3. Olyan harmadik felekkel is megoszthatunk információkat, amelyekkel reklámkampányok, versenyek, különleges ajánlatok céljából, illetve a szolgáltatásainkkal kapcsolatos más eseményekkel vagy tevékenységekkel kapcsolatban alakítunk ki partnerséget, hacsak ön nem utasítja el ezeket a közléseket.

3.4. Megoszthatjuk harmadik felekkel olyan Önről gyűjtött információkat üzletünk egészének vagy részének bármilyen egyesítése, a vállalat részvényeinek vagy vagyonának értékesítése, finanszírozása, akvizíciója, eladása vagy megszűnése kapcsán.

3.5. Azokban az esetekben is közölhetjük az Önről gyűjtött információkat, ha (i) azok megosztása szükséges bármilyen alkalmazandó törvénynek vagy szabályozásnak való megfelelés érdekében; (ii) alkalmazandó feltételek vagy irányelvek érvényesítése esetén; (iii) szolgáltatásaink biztonságának vagy integritásának védelme; valamint (iv) jogaink védelme érdekében.

3.6. Cégünk minden esetben biztosítja, hogy az Ön információi csak a szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülnek feldolgozásra, ennek az adatvédelmi szabályzatnak és az alkalmazandó adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően.

4. Információk nemzetközi továbbítása

Cégcsoportunk tagjainak és olyan, megbízásunkból cselekvő harmadik felek számára továbbíthatjuk az Önről gyűjtött információkat, amelyek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban működhetnek vagy olyan országokba, amelyek az Európai Bizottság szerint megfelelő adatvédelemmel rendelkeznek. Ezen egyéb országok országokban lehetséges, hogy nem az EGT-n belül alkalmazott szintű adatvédelmet biztosítják az Önről gyűjtött információk számára; cégünk ugyanakkor mindig arra fog törekedni, hogy ennek az adatvédelmi szabályzatnak és a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak és az általános adatvédelmi rendeletnek (ÁAR) megfelelően. A SumUp gondoskodik arról, hogy csak olyan szervezeteknek adjon át adatokat, amelyek kielégítik a megfelelő adatvédelmi szint követelményét a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően és hogy kielégítő szerződéses megállapodások érvényben vannak az ilyen felekkel szemben.

5. Adatbiztonság

5.1. Elkötelezetten törekszünk az Önről gyűjtött információk biztonságának védelmére. Ésszerű intézkedéseket teszünk – köztük adminisztratív, műszaki és fizikai eljárásokat – az Ön információinak védelme érdekében az elvesztés, lopás, a visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítás és megsemmisítés megakadályozására. Amikor bejelentkezik fiókjába, minden internetes kommunikáció a Secure Socket Layer (SSL) technológia által védett, nagyfokú biztonságot nyújtó, 256 bites titkosítással.

5.2. Ez a nagyfokú biztonság csak akkor lehet hatékony, ha Ön betart bizonyos biztonsági gyakorlatokat, köztük azt, hogy soha nem osztja meg senkivel fiókjának vagy bejelentkezési adatait. Amennyiben úgy véli, hogy fiókjának bejelentkezési adatai veszélybe kerültek, bármikor megváltoztathatja jelszavát weboldalunkon vagy mobilalkalmazásunkon keresztül, de ilyen esetekben az ügyfélszolgálattal is haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie.

5.3. Az információk interneten keresztüli továbbítása nem teljesen biztonságos. Ezért nem tudjuk garantálni az Ön által a cégünknek küldött információk biztonságát. Minden információküldést saját kockázatára végezhet el. Miután megkaptuk információit, szigorú eljárásokat és biztonsági intézkedéseket fogunk alkalmazni az információkhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében.

6. A kártyabirtokos adatbiztonsága

6.1. A SumUp felelős a kártyabirtokos rendszereinken belül feldolgozott, továbbított és tárolt adatainak biztonságáért. E célból a SumUp megfelel a fizetőkártyákra vonatkozó adatbiztonsági szabvány (PCI-DSS) követelményeinek. A SumUp az legjobb iparági gyakorlatot alkalmazza az ilyen érzékeny adatok védelme és annak biztosítása érdekében, hogy ezeknek a követelményeknek megfelelően működjön, és ezért a SumUp éves ellenőrzéseken esik át annak biztosítása céljából, hogy továbbra is teljesíti ezt magas fokú biztonsági irányelvet.

6.2. A SumUp minden tranzakciós adat AML-célra történő fenntartására legalább 5 évig fennmarad, miután Önnel, az Ügyfelünkkel kötött kapcsolatunk véget ér. A Kártyabirtokos ügyfeleinek információkat, bizonyos esetekben nevüket, e-mail címüket vagy telefonszámukat a jelen jogszabályi követelménynek megfelelően tároljuk.

7. Visszatartás

7.1. Cégünk jogilag kötelezett az Önről gyűjtött bizonyos információk megőrzésére az Ön fiókjának megszüntetését követő legalább öt évig. Ellenkező esetben fenntartjuk magunknak a jogot az Önről gyűjtött minden információ törlésére és megsemmisítésére az Ön fiókjának megszűnésekor, kivéve ha Ön másként rendelkezik. Megegyezés esetén továbbra is megőrizzük az Ön információit, például tranzakciós előzményeit, amelyre Önnek könyvelési célokból lehet szüksége.

7.2. A fentiek ellenére önnek jogában áll adatainak törlését kérni. A jogviszony folytatása érdekében a SumUp által vállalt szolgáltatásoktól függően előfordulhat, hogy az előírás szerint kötelesek vagyunk bizonyos adatokat megőrizni az adattörlési kéréstől számított öt évig, jogi célból. Nem tudjuk a továbbiakban biztosítani az ön számára a SumUp szolgáltatását, amennyiben ön adatainak törlését kéri.

7.3. Adatainak töröltetését vagy az irányítópulton keresztül, vagy a [email protected] címre küldött email útján kérheti.

8. Sütik és mérőkódok

8.1. Weboldalunkon és alkalmazásainkban számos sütit és mérőkódot alkalmazunk. A sütik a weboldalunk böngészése, alkalmazásaink vagy webalapú szoftvereink használata során az Ön számítógépén, mobileszközén vagy más eszközén elhelyezett kisméretű adatfájlok. A mérőkódok olyan kisméretű grafikai elemek vagy más webes programozási kódok, amelyeket weboldalunk vagy bármelyik e-mail üzenetünk tartalmazhat.

8.2. Sütiket és mérőkódokat a következő célokból alkalmazhatunk: (i) az Önnek, mint egyénnek nyújtott szolgáltatások személyre szabása az Ön által választott beállítások szerint; (ii) weboldalaink és alkalmazásaink hatékony működésének elősegítése; (iii) a webes forgalom vagy alkalmazáshasználat nyomon követése statisztikai célokból, továbbá annak figyelemmel kísérése, hogy a felhasználók milyen oldalakat vagy szolgáltatásokat találnak hasznosnak vagy sem; (iv) az Ön azonosítása a fiókba történő belépéskor és támogatás nyújtása a jelszó visszaállítása során; (v) a szabályozói jellegű, mint például a pénzmosás és csalás megelőzésére irányuló kötelezettségeink teljesítése és az Ön fiókjának feltörésének megelőzése; vagy (vi) a cégcsoport más weboldalainak eléréséhez szükséges hivatkozások lehetővé tétele.

8.3. Bizonyos sütik nem kapcsolódnak a SumUp-hoz. Ha weboldalunkon más weboldalról beágyazott tartalmakat látogat meg – például YouTube vagy Facebook –, akkor ezek a weboldalak sütiket tárolhatnak számítógépén. Nem ellenőrizzük az ilyen külső sütik alkalmazását, az ilyen sütikre és az adott adatvédelmi szabályzatokra vonatkozóan pedig Önnek kell információkat szereznie ezeken a külső weboldalakon.

8.4. A sütik vagy mérőkódok soha nem teszik számunkra lehetővé az Ön számítógépén, mobileszközén vagy bármely más eszközén található, Önnel kapcsolatos információkhoz való hozzáférést, csak azokhoz, amelyekről Ön úgy dönt, hogy megosztja cégünkkel.

8.5. A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de Ön úgy is módosíthatja böngészőjének beállításait, hogy letiltja a sütiket. A weboldalainkon, mobilalkalmazásunkban vagy webes szoftverünkben alkalmazott sütik letiltása következtében Ön nem élvezheti azok teljes előnyét, és akadályozhatja megfelelő működésüket.

8.6. Amennyiben Ön nem ért egyet azzal, ahogyan cégünk a sütiket alkalmazza, akkor törléssel le kell tiltania azokat, vagy módosítania kell számítógépének, mobileszközének vagy más eszközének sütibeállításait, vagy meg kell szakítania a szolgáltatások használatát. A sütik törlésére vagy beállításaira vonatkozóan a www.aboutcookies.org weboldalon talál információkat.

9. Más weboldalakra mutató hivatkozások

Ha weboldalunkon nem a SumUp által birtokolt harmadik fél által üzemeltetett weboldalokra mutató hivatkozásokat nyit meg, akkor vegye figyelembe, hogy ezek a weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget ezért az adatvédelmi szabályzatért. Ellenőrizze és tekintse át ezeket az adatvédelmi szabályzatokat, mielőtt bármilyen információt továbbítana ezeknek a weboldalaknak.

10. Az ön adatokhoz való hozzáféréshez és adatvédelmi választásokhoz való joga

Önnek jogában áll az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést kérni, és mindig adhat olyan utasítást nekünk, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint ne végezzünk semmiféle, az ön adatainak gyűjtésére, tárolására vagy továbbítására irányuló eljárást. Amennyiben azt kéri, hogy a továbbiakban ne kezeljük adatait, a továbbiakban nem tudjuk biztosítani az ön számára a SumUp szolgáltatását. Önnek jogában állnak a következők: - Adataihoz való hozzáférési jog: Kérheti tőlünk, hogy géppel olvasható formában bocsássuk rendelkezésére személyes adatainak másolatát, valamint az ön által megadott adatok másolatát. - Az adatok felhasználásánk kifogásolása, korlátozása, megszorítása: Kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne használjuk fel személyes adatainak összességét vagy azok egy részét, vagy korlátozzuk azok használatát. - Adatok módosítása: Kérheti általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy frissítését. - Adatok töröltetése: Kérheti, hogy töröljük összes személyes adatát vagy egy részüket. - Adatok hordozhatósága: Önnek jogában áll más adatkezelőhöz továbbítani az adatokat, amit a SumUp nem akadályoz. Amennyiben ön szeretné kérni személyes adatainak egy példányát, illetve módosítani, töröltetni, vagy frissíteni bizonyos személyes adatokat, vagy vissza kívánja vonni arra vonatkozó jóváhagyását, hogy személyes adatait kezeljük, ezt vagy az irányítópulton keresztül, vagy a [email protected] címre küldött email útján teheti meg.

Amennyiben ön nincs megelégedve, jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál. A SumUp teljes körűen együttműködik minden effajta kivizsgálás esetén, és törekszik minden megkeresés lehető legteljesebb körű teljesítésére. Az országonként illetékes hatóságok felsorolása az Európai Bizottság weboldalán található: http://ec.europa.eu/​

11. A hozzájárulás visszavonása

Ha úgy dönt, hogy visszavonja jóváhagyását a további feldolgozáshoz, az Adatvédelmi Irányelvben leírtak szerint, kérjük, vegye figyelembe, hogy többé nem tudjuk megadni a kért szolgáltatásokat, ezért megszüntetheti a vonatkozó megállapodásokat. Ezenkívül szükség lehet arra, hogy továbbra is tartsuk személyes adatait a jogi és szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez.

12. Irányadó jog

12.1. Ezt az adatvédelmi szabályzatot a litván jog szabályozza és ez alapján kell értelmezni.

12.2. Jelen adatvédelmi szabályzat angol változata minősül irányadónak. Jelen Adatvédelmi Szabályzat litván vagy bármely más nyelvre fordított változata kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Jelen Adatvédelmi szabályzat angol verziója és bármely fordítása vagy más nyelvű változata közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat lesz az irányadó.

12.3. Ez az adatvédelmi szabályzat (beleértve - amennyiben alkalmazható - felhasználási feltételeinket) a cégünk és Ön között kötött teljes megállapodásra vonatkozik, és minden korábbi megállapodás, feltétel, garancia és/vagy képviselet helyébe lép a jog által megengedett legteljesebb mértékben.

13. Kapcsolat

Az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos visszajelzéseit vagy kérdéseit örömmel fogadjuk az alábbi címeken:

E-mail-cím: [email protected]

Postai cím: Data Protection Officer, SumUp EU Payments UAB, Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Vilnius, Litvánia