Press

A place to find company news, resources and contact information for the SumUp press team.

SumUp Story

For any press inquiries, please get in touch with us:

Email: [email protected]

Медийни материали

Нашият набор от лога са достъпни за публично използване както в цифров, така и в печатен формат. Медийната ни библиотека включва снимков и видео материал на мобилното ни приложение/ ПОС терминал, които могат да бъдат използвани за медийни цели.

Logo kit