Политика за поверителност

Актуализирано на 18.03.2018 г., за да включи изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)

Актуализирано на 14/12/2020 за промяна на юридическото лице SumUp, действащо като администратор на данни

Поверителността на Вашата лична информация е особено важна за нас. Ние, SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580, администраторът на данните, се задължаваме да събираме информация за Вас, само ако тя е важна за предлагането и подобряването на продуктите и услугите ни и в съответствие с всички законови изисквания.

Настоящата политика за поверителност се отнася за информация, която събираме, когато се регистрирате в SumUp, когато осъществявате достъп до нашите сайтове, мобилни приложения и продукти или използвате същите, когато разговаряте с нашите служители или когато си взаимодействате с нас по друг начин (заедно „услугите“). Настоящата политика също така се прилага и за информация, която събираме, ако не сте се регистрирали за нашите услуги, но извършвате платежни трансакции чрез нашите услуги.

Запазваме правото си периодично да изменяме настоящата политика за поверителност, като публикуваме актуализирана версия на нашия сайт. Съветваме Ви редовно да преглеждате настоящата страница, за да бъдете информирани относно всички промени и за да сте сигурни, че сте съгласни с тях. Ако измененията на настоящата политика за поверителност са съществени, ние или ще Ви уведомим по имейл, или ще публикуваме известие, което ще бъде видимо за Вас, когато влезете в нашия сайт или когато отворите нашето мобилно приложение.

За да можете да използвате нашите услуги, Вие трябва да приемете всички условия в настоящата политика за поверителност.

1. Събиране на информация за Вас

1.1. Когато регистрирате сметка в SumUp („Сметка“), ние събираме лична информация за Вас, включваща цялото Ви име, адрес, дата на раждане, имейл адрес и телефонен номер. Ние събираме също информация за Вашата търговска дейност, включваща името на Вашата компания, юридическата ѝ форма, типа, естеството и целта на Вашата търговска дейност, фирмения Ви адрес, фирмения Ви телефонен номер, управителите и собствениците на компанията.

1.2. За да можем да извършваме изплащания към Вас въз основа на трансакциите, които извършвате, ние събираме данни за Вашата банкова сметка.

1.3. С изследователска или маркетингова цел, при регистрация може периодично да събираме друга информация, включваща Вашите предпочитания и интереси.

1.4. За да потвърдим Вашата самоличност съгласно приложимото законодателство за борба с прането на пари и за да предотвратяваме измами, може да събираме информация за Вас от агенции - трети страни, включваща, но не само, оценка на Вашата кредитоспособност, финансовата Ви история, съдебни решения, дялов капитал, номер по ЗДДС, регистрационен номер на Вашата компания, датата на регистрацията ѝ, както и управителния ѝ съвет.

1.5. Когато използвате нашите услуги, ние събираме информация, свързана с Вашите трансакции, включваща час и дата, местоположение, сума на трансакцията, начин на плащане и данни за картодържателя.

1.6. Когато осъществявате достъп до нашия сайт или използвате някое от мобилните ни приложения, може автоматично да събираме информация, включваща, но не само, Вашия IP адрес, операционната Ви система, типа браузър, идентификаторите на Вашия компютър или мобилно устройство, датата и часа на Вашето посещение, както и поведението Ви по време на посещението.

2. Обработка на информация за Вас

2.1. Ние използваме събраната за Вас информация, за да можем да Ви предоставяме нашите услуги и да Ви даваме уместна информация, включваща квитанции за трансакциите, отчети за изплащанията, предупреждения за сигурността и съобщения относно поддръжката.

2.2. Ние се задължаваме да използваме събраната за Вас информация, за да подобряваме и персонализираме нашите услуги. Възможно е например да активираме в нашите мобилни приложения функции, които са специфични за Вашата търговска дейност.

2.3. Можем да използваме събраните от Вас данни, за да Ви изпращаме съобщения по повод новини и актуализации на нашите Услуги, както и да Ви информираме за всички промоции, стимули и награди, които предлагаме ние и/или нашите партньори от групата SumUp, освен ако не изберете да се откажете от такива съобщения.

Можете да изберете да се откажете от получаването на такива съобщения чрез таблото за управление или да изпратите по имейл искането си за отмяна на това съгласие на [email protected] Можем да продължим да Ви предлагаме услугите на SumUp без тази допълнителна услуга.

2.4. Може също така да използваме събраната за Вас чрез „бисквитки“ и пикселни маркери (вж. раздел 7 за повече подробности) информация, за да проследяваме и анализираме Вашето поведение при използване на нашите услуги, както и всички действия, имащи отношение към промоциите, стимулите и наградите във връзка с нашите услуги.

2.5. Може да използваме събраната за Вас информация, за да защитаваме правата си и да разследваме и предотвратяваме измами или други незаконни дейности, както и за всякаква друга цел, за която сте били известени във връзка с нашите услуги.

3. Използване на Вашата лична информация

3.1. Може да споделяме събраната за Вас информация с всеки член на нашата корпоративна група, холдинговото ни дружество и нейните дъщерни фирми. Тези данни ще бъдат прехвърляни, за да ни позволят да Ви предоставяме цялостна услуга, в случаите, в които компании от нашата корпоративна група участват в предлаганата цялостна услуга. Тези услуги включват поддръжка на клиентите, борба с прането на пари, разплащания по сметки и вътрешни финансови ревизии.

3.2. До степента, до която е необходимо, може да разкриваме Ваша информация на трети страни, които изпълняват функции от наше име с цел обработка на Вашите платежни трансакции, които трети страни включват доставчици на услуги за предотвратяване на измами и за потвърждение на самоличността, финансови институции, обработващи плащанията организации, асоциации за платежни карти и други, представляващи част от процеса на плащане и събиране на суми.

3.3. Освен това можем да споделяме информация, събрана за Вас, с трети страни, с които работим, за рекламни кампании, конкурси, специални оферти или други събития или дейности във връзка с нашите Услуги, освен ако не изберете да се откажете от такива съобщения.

3.4. Може да разкриваме събраната за Вас информация на трети страни във връзка със сливания, продажба на фирмени дялове или активи, финансиране, придобиване, ликвидационна разпродажба, ликвидация на цялата търговска дейност или на част от нея.

3.5. Може да разкриваме събраната за Вас информация, (i) ако разкриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство или разпоредби; (ii) за да привеждаме в действие приложими правила и условия или политики; (iii) за да защитаваме сигурността и целостта на нашите услуги; (iv) за да защитаваме своите права.

3.6. Във всички случаи ние винаги ще се грижим Вашата информация да бъде обработвана единствено във връзка с услугите и в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните.

4. Прехвърляне на информация зад граница

Възможно е да прехвърлим събрана за Вас информация на членове от нашата корпоративна група и трети страни, действащи от наше име, като е възможно те да се намират в държави извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) или държави, които Европейската комисия счита, че имат подходящо ниво на защита на информацията. Тези държави е възможно да не предлагат същото ниво на защита на събраната за Вас информация. Въпреки това ние ще продължим да събираме, съхраняваме и използваме събраната за Вас информация в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). SumUp гарантира, че третите фирми/страни споделят информация само с онези организации, които осигуряват адекватно ниво на защита на данните и в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и при наличие на договорни взаимоотношения с такива страни.

5. Сигурност на данните

5.1. Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраната за Вас информация. Ние предприемаме разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да защитаваме Вашата информация от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Когато влезете във Вашата Сметка, цялата комуникация в интернет се защитава посредством Secure Socket Layer (SSL) технология със 256-битово криптиране с висока степен на сигурност.

5.2. Тази висока степен на сигурност може да бъде ефективна само ако Вие самите прилагате определени практики за сигурност, включително никога и с никого да не споделяте данните си за вход във Вашата Сметка. Ако смятате, че данните Ви за вход във Вашата Сметка са станали чуждо достояние, можете по всяко време да промените своята парола през нашия сайт или през мобилното ни приложение, но трябва и незабавно да се свържете с нашия екип по поддръжка на клиентите.

5.3. Прехвърлянето на информация посредством интернет не е напълно сигурно. Следователно ние не можем да гарантираме сигурността на Вашата информация, докато тя се прехвърля към нас. Всяко такова прехвърляне се извършва на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние прилагаме строги процедури и структури за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп..

6. Сигурност на данните на картодържателите

6.1. SumUp носи отговорност за сигурността на данните на картодържателите, които се обработват, прехвърлят и съхраняват в нашите системи. За тази цел SumUp е сертифицирана като отговаряща на стандарта за сигурност PCI-DSS. SumUp прилага добрите практики на индустрията, за да опазва тези чувствителни данни и за да гарантира, че работи в съответствие с тези изисквания, като за тази цел в SumUp се извършват ежегодни финансови ревизии.

6.2. SumUp е задължена на съхранява цялата информация за извършените транзакции, с цел борба с прането на пари, за минимален период от 5 години след приключване на бизнес взаимоотношенията ни с Вас, нашия клиент. В съответствие с това законово изискване, ние пазим информация за картодържателите/Вашите клиенти, като в някои случаи това са име, имейл или телефонен номер, като тези данни се използват с цел издаването на разписка.

7. Запазване

7.1. По закон сме задължени да съхраняваме определени записи на събраната за Вас информация за период не по-малък от пет (5) години след закриване на Вашата Сметка. В противен случай си запазваме правото да изтрием и унищожим цялата събрана за Вас информация при закриване на Вашата Сметка, освен ако Вие не поискате друго. Ако бъде постигнато съгласие, ние ще продължим да съхраняваме Вашата информация, например историята на Вашите трансакции, която може да Ви е необходима за счетоводни нужди.

7.2. Независимо от горното, имате право да поискате изтриването на Вашите данни. В зависимост от услугите, които са били предприети от SumUp с оглед развитие на взаимоотношенията, може да ни се наложи за правни цели да запазим определени данни за период от пет години, считано от датата на искане за заличаване на данните. Не можем да продължим да предоставяме услугите на SumUp, ако поискате изтриването на Вашите данни.

7.3. Можете да поискате изтриването на Вашите данни чрез таблото за управление или по електронната поща на [email protected].

8. „Бисквитки“ и пикселни маркери

8.1. На нашия сайт и в нашите приложения ние използваме известен брой „бисквитки“ и пикселни маркери. „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато разглеждате нашия сайт или използвате някое от нашите приложения или уеб-базиран софтуер. Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които Ви изпращаме по имейл.

8.2. Може да използваме „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели: (i) за да персонализираме нашите услуги лично към Вас и да ги пригодим към Вашите нужди въз основа на Вашите предпочитания; (ii) за да направим работата на нашите сайтове и приложения по-ефективна; (iii) за да проследяваме трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели и за да научаваме кои страници или функции потребителите намират за полезни и кои — не; (iv) за да Ви разпознаваме, когато влизате във Вашата Сметка и за да Ви помагаме, когато си забравите паролата; (v) за да ни помагат да изпълняваме регулаторните си задължения, като например да противодействаме на прането на пари и измамите, както и да не позволяваме Вашата Сметка да бъде „отвлечена“; или (vi) за да можем да осъществяваме връзка между сайтовете в нашата корпоративна група.

8.3. Някои „бисквитки“ може да не са свързани със SumUp. Когато на нашия сайт посетите страница с вградено съдържание, например от YouTube или Facebook, на Вашия компютър може да бъдат записани „бисквитки“ от тези сайтове. Ние нямаме контрол над разпространението на такива „бисквитки“ от трети страни — за повече информация относно тези „бисквитки“ и техните политики за поверителност трябва да посетите сайтовете на тези трети страни.

8.4. „Бисквитките“ или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Вас на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Вие сте решили да споделяте с нас.

8.5. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Вие можете да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от нашия сайт, нашето мобилно приложение или нашия уеб-базиран софтуер, може да Ви попречи да се възползвате от пълната им функционалност и е възможно те да не работят както трябва, когато ги използвате.

8.6. Ако не сте съгласни с това, че използваме „бисквитки“, Вие трябва да ги деактивирате, като ги изтриете или като промените настройките за „бисквитки“ на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство — или трябва да спрете да използвате услугите. Информация относно изтриването и управляването на „бисквитките“ е достъпна на www.aboutcookies.org.

9. Връзки към други сайтове

Ако последвате връзки на нашия сайт, които водят до сайтове на трети страни и които не са собственост на SumUp, моля, имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени политики за поверителност. Ние не носим отговорност за тези политики за поверителност. Вие трябва да разгледате тези политики за поверителност и да се запознаете с тях, преди да споделяте каквато и да било информация за Вас на тези сайтове.

10. Вашето право на достъп до данни и право на избор на поверителност

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме, и винаги може да ни наредите да не изпълняваме някоя от процедурите за събиране, съхраняване или споделяне на информацията за Вас, както е описано в настоящата Декларация за поверителност. Ако поискате повече да не обработваме Вашите данни, повече няма да можем да предоставяме услугите на SumUp. Имате право да получите от нас:

  • Право на достъп до Вашите данни: Можете да ни поискате копие от Вашите лични данни, както и да поискате копие от личните данни, които сте предоставили в машинно четим формат. • Право да възразите, ограничите или поставите условия за използването на данните: Можете да поискате да спрем използването на всички или някои от Вашите лични данни или да ограничим използването им.

  • Право на промяна на данните: Можете да поискате корекция или актуализиране на съхраняваните от нас Ваши лични данни.

  • Право на изтриване на данни: Можете да поискате да заличим или изтрием всички или някои от личните Ви данни.

  • Право на преносимост на данните: Имате право да предавате данните на друг администратор без някакви пречки от страна на SumUp. Ако желаете да поискате копие от личните Ви данни или да промените, изтриете или актуализирате определени лични данни, или да оттеглите съгласието си да обработваме данни, можете да го направите чрез таблото за управление или да ни изпратите искането наадрес [email protected]

Ако не сте доволни, имате право да подадете жалба до съответния орган за защита на данните. SumUp ще окаже пълно съдействие на такова разследване и ще се стреми да отговори на всички въпроси възможно най-пълно. Съответният орган за всяка държава може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/​

11. Оттегляне на Вашето съгласие

В случай че желаете да оттеглите съгласието си за по- нататъшно обработване на Вашите данни, по описания в тази Политика за защита на личните данни начин, няма да бъде възможно да продължите да използване нашите услуги и всички споразумения, сключени между Вас и SumUp, ще бъдат прекратени. За да изпълним законовите изисквания е възможно да продължим да съхраняваме Вашата лична информация.

12. Регламентиращ закон

12.1. Настоящата Политика за поверителност се регламентира и се тълкуват съгласно и в съответствие с ирландското законодателство.

12.2. Версията на английски език на настоящата Политика за поверителност е правно обвързваща. Всякакви преводи на настоящата Политика за поверителност се предоставя единствено с цел удобство. В случай на противоречие между версията на английски език и който и да е превод или друга езикова версия на настоящата Политика за поверителност, версията на английски език ще има предимство.

12.3. Настоящата Политика за поверителност (включително, ако е приложимо, нашите Общи условия) посочва(т) цялото споразумение между Вас и нас и заменя(т) всички предишни споразумения, условия, гаранции и/или изявления в максимално разрешената от закона степен.

13. Контакт

Приветстваме Вашето мнение или въпроси относно тази Политика за поверителност, които можете да насочите към:

Имейл: [email protected]

Пощенски адрес: Data Protection Officer, SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580